‘Week van het Oorsuizen’ programma GGMD

De ‘Week van het Oorsuizen’ is van 6 tot en met 10 februari 2017. In die week wordt extra aandacht voor tinnitus (oorsuizen) gevraagd en informatie over deze aandoening gegeven. Wij dragen daaraan bij met de volgende informatiebijeenkomsten, en met cursussen om de gevolgen van tinnitus beheersbaar te maken:

Informatiebijeenkomst Werken aan Tinnitus

Informatie over ‘Werken aan Tinnitus’, het programma dat zich richt op het beheersbaar maken van de gevolgen van tinnitus. Daarnaast kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen, en merkt u dat u niet alleen bent.
woensdag 8 februari in Apeldoorn
donderdag 2 maart in Groningen

Informatiebijeenkomst Tinnitus en Werk

Voor iedereen die last heeft van tinnitus en hierdoor problemen ervaart op het werk of om die reden op zoek is naar (ander) passend werk of aanpassing van de werkplek.
vrijdag 21 april in Utrecht
woensdag 31 mei in Amsterdam

Cursus Controle over Tinnitus

Informatie over tinnitus en hyperacusis, over wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en hoe u de gevolgen beheersbaar kunt maken. Deze tweedaagse cursus is ontwikkeld door klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek ‘Eerste hulp bij Oorsuizen’.
donderdag 16 februari in Eindhoven
maandag 8 mei in Apeldoorn
dinsdag 9 mei in Groningen
doorlopend in Zoetermeer (bijvoldoende aanmeldingen start deze cursus elke maand)

Heeft u vragen over de informatiebijeenkomsten of de cursus Controle over Tinnitus, neem dan contact met ons op.

De Week van het Oorsuizen is een initiatief van Stichting Hoormij.