Aanmelden

U kunt zich bij GGMD aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen. Meldt u zich liever aan per telefoon, mail of fax, dan kan dat ook. Kijk op de pagina Contact voor onze gegevens. In het aanmeldformulier kunt u zien welke gegevens wij graag van u willen hebben.

Hoe het na uw aanmelding verder gaat, leest u hier.

Op de pagina Kosten vindt u informatie over hoe onze dienstverlening, begeleiding, behandeling of training betaald wordt. Hieronder kunt u lezen waar u een Wmo-beschikking of een verwijzing van uw huisarts voor nodig heeft.

U heeft een verwijzing van uw huisarts, audioloog of specialist nodig voor:

  • hulpverlening aan ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière in combinatie met gehoorverlies
  • behandeling van tinnitus en hyperacusis
  • communicatietrainingen
  • geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen en kind & jeugd

Voor uw huisarts, audioloog of specialist hebben wij alle informatie voor een goede verwijzing bij elkaar gezet. Verwijs uw huisarts, audioloog of specialist hiervoor naar de pagina www.ggmd.nl/derden/verwijzers. Neem de verwijzing en uw audiogram mee naar uw eerste afspraak met GGMD.

U heeft een ‘WMO-beschikking specialistische begeleiding’ nodig voor:
maatschappelijk werk, woonbegeleiding en vaardigheidstrainingen voor vroegdoven en doofblinden
Neem voor deze beschikking contact op met het WMO-loket van uw gemeente.
Lukt dit niet? Neem dan contact op met GGMD.
Neem de WMO-beschikking mee naar uw eerste afspraak met GGMD.