Activiteitenkalender

Over trainingen bij GGMD

GGMD geeft groepstrainingen en organiseert informatiebijeenkomsten. Alle trainingen en bijeenkomsten waarvan de startdatum bekend is staan hieronder.

Daarnaast zijn er trainingen die regelmatig plaatsvinden en starten als er voldoende aanmeldingen zijn. Meld je dus via het aanmeldformulier of contact@ggmd.nl als je interesse hebt in een training. Op de pagina trainingen vind je ons hele aanbod.

Onze communicatietrainingen (gebaren, spraakafzien, braille enz.) staan hier niet bij omdat dit individuele trainingen zijn (eventueel met partner, familie, vrienden). Kijk voor meer informatie op de pagina communicatietrainingen.

Trainingen voor doof, slechthorend, doofblind of plotsdoof 


Leven met gehoorverlies • Veldhoven

GGMD voor Doven en Slechthorenden organiseert de themagroep ‘Leven met gehoorverlies’. Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat betekent het om slechthorend te zijn?
 • Wat kunt u doen om in het dagelijks leven zo goed mogelijk met de slechthorendheid om te gaan?
 • Hoe kunt u assertiever reageren in specifieke situaties?
 • Visuele communicatie
 • Uitwisselen van ervaringen met lotgenoten

Voor wie
Slechthorende mensen, en plots- en laatdove mensen

Wanneer
Dinsdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur

Financiering
De training valt onder de ZWV-ZG en telt mee voor het eigen risico. Een verwijzing van de huisarts is nodig.

Data
Start eind januari, om de week op dinsdagochtend. Wordt gepland bij voldoende aanmelding. (begin december)

Waar
GGMD, locatie Veldhoven
De Run 4238

Trainer
Maaike Tromp

Groepsgrootte
7-10 deelnemers

Doel
Leren omgaan met slechthorendheid, vergroten van uw weerbaarheid en lotgenotencontact.

Financiën
GGMD stuurt de rekening voor deze training naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Voor nieuwe cliënten geldt: Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief Zvw-ZG van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Hier staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.

Extra informatie
Als u dat wenst kunt u met uw tolkuren een gebaren- en/of schrijftolk inzetten.

Aanmelden
Aanmelden voor deze training doet u door ons aanmeldformulier in te vullen.

De aanmeldtermijn loopt tot 9 december 2022

Vragen?
Wilt u meer informatie? Mail dan naar m.tromp@ggmd.nl.

 


 

Trainingen voor tinnitus en andere hoorproblemen


Controle over Tinnitus • Veldhoven

Het tinnitusprogramma van GGMD begint met de algemene cursus Controle over tinnitus, die bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van elk twee uur. De cursus kan eventueel gevolgd worden door een basistraining of een intensieve behandeling.

In de cursus Controle over tinnitus krijgt u informatie over tinnitus en hyperacusis, over de mogelijke oorzaken en gevolgen en hoe u de gevolgen beheersbaar kunt maken. De cursus is mede ontwikkeld door klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek ‘Eerste hulp bij Oorsuizen’. Deelnemers aan de cursus ontvangen dit boek. Meer informatie over het hele tinnitusprogramma vindt u hier.

Voor wie
Iedereen met tinnitus, eventueel in combinatie met hyperacusis. Ook partners zijn van harte welkom.

Wanneer
De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten dinsdag 28 maart en 4 april 2023

Tijd
14.00 – 16.00 uur

Locatie
Veldhoven, De Run 4238a

Groepsgrootte
Circa 8 deelnemers

Doel
Zicht krijgen op oorzaken en gevolgen van tinnitus, en weten wat u kunt doen om de gevolgen beheersbaar te maken.

Kosten
De cursus wordt vergoed door uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico.

Extra informatie

 • U kunt zich aanmelden via onderstaande link onder vermelding van “Controle over tinnitus, Veldhoven”.
 • U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig.
 • Wijs uw huisarts op www.ggmd.nl/derden/verwijzers voor een juiste verwijsbrief! Of print Verwijsbrief GGz volwassenen en geef deze aan uw huisarts.
 • Meldt u tijdig aan, d.w.z. uiterlijk 1 maand voor de start van de cursus. Na aanmelding heeft u namelijk eerst een individueel aanmeld/intake gesprek met een hulpverlener van GGMD.
 • Wij adviseren u dringend om voor het aanmeldgesprek bij GGMD naar een KNO arts te gaan voor een audiogram.
 • Als u een gebaren- of schrijftolk nodig heeft, wordt u gevraagd te tekenen voor de tolk.

Aanmelden

Aanmelden voor deze cursus doet u door ons aanmeldformulier in te vullen

Meer informatie?

Mail dan naar contact@ggmd.nl, bel naar 088-4321700 (gratis) of whatsapp naar 06-10 908 606.


Controle over Tinnitus • Utrecht

In Utrecht vindt de training ‘Controle over tinnitus’ maandelijks plaats. Je kunt je hiervoor aanmelden via ons Aanmeldformulier.