Communicatie

GGMD is er voor doven en slechthorenden. Goede communicatie vinden wij belangrijk. Dus werken wij samen met tolken en logopedisten, bieden wij verschillende communicatietrainingen aan en hebben onze medewerkers kennis van communicatie met doven en slechthorenden.

Toegankelijke communicatie

Onze medewerkers spreken duidelijk, maken gebruik van gebarentaal of communiceren met u via een schrijf- of gebarentolk. Veel medewerkers bij GGMD zijn zelf doof of slechthorend.
Als u zich bij GGMD heeft aangemeld, wordt gekeken welke manier van communiceren het beste bij u past.

GGMD tolken

Bij GGMD werken gebarentolken. Heeft u een tolk nodig bij de gesprekken, dan kan uw hulpverlener ervoor zorgen dat een van onze tolken aanwezig is.
In deze video vertelt een van onze tolken gebarentaal over haar werk.

Communicatietrainingen

Wij geven verschillende communicatietrainingen. Uw partner, familie, vrienden en collega’s kunnen hier meestal ook aan meedoen:
Training Nederlandse Gebarentaal (NGT)
Training Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG)
Spraakafzien
Pakket Beter communiceren
Communicatietraining op maat
Training in lezen, schrijven en Nederlandse Gebarentaal


Elles Naarden, communicatiespecialist en -trainer bij GGMD legt uit wat haar werk inhoudt

Ook geven wij trainingen die het communiceren op een andere manier kunnen verbeteren, zoals assertiviteitstrainingen en Social Haptic Communication.

Samenwerking met logopedisten

GGMD werkt in heel Nederland samen met logopedisten die een training Spraakafzien kunnen geven. Wilt u leren spraakafzien, neem dan contact met ons op. Wij brengen u in contact met een logopedist die een speciale training voor het aanleren van spraakafzien heeft gevolgd, of hier veel ervaring in heeft. Deze logopedisten werken allen met dezelfde methode en voldoen aan onze kwaliteitseisen.