Inzet van tolken voor communicatie

Als u zich heeft aangemeld bij GGMD, dan kijken we samen hoe we kunnen zorgen voor goede communicatie. Bij de aanmelding kijken welke voorkeuren u heeft voor communicatie. Dat noemen we de communicatie-check. 

Een communicatiespecialist van GGMD kijkt bij uw aanmelding voor behandeling of training welke communicatie voor u het beste werkt. Bijvoorbeeld Nederlandse Gebarentaal. Het kan ook zijn dat u gebruik wilt maken van een schrijftolk of wilt communiceren in Nederlands met ondersteunde Gebaren (NmG). Bij GGMD zorgen we voor optimale communicatie.

Een tolk of andere ondersteuning
Na de communicatie-check besluiten we of een tolk wordt ingezet. Of dat er voorzieningen nodig zijn zoals een extra rustige ruimte als u met uw zorgverlener praat.

Als er iets verandert, kijken we opnieuw
Er kan wel eens iets veranderen. Bijvoorbeeld omdat u verhuist. Dan kan het gebeuren dat u een andere zorgverlener krijgt. De communicatie met deze zorgverlener kan anders verlopen. Geef het aan bij de zorgverlener als het voor u niet prettig is. Dan kijken we opnieuw hoe we kunnen zorgen voor goede communicatie.

GGMD werkt met tolken
Bij GGMD werken we met tolken. Deze tolken kunnen gebaren in Nederlandse gebarentaal, Nederlands met ondersteunende Gebaren, en vierhandengebarentaal. Heeft u een tolk nodig bij de gesprekken, dan zorgt uw zorgverlener dat een van onze tolken aanwezig is. Wij kunnen ook een schrijftolk voor u regelen. De betaling van deze tolken gaat via uw leefuren. Eventueel kunnen wij ondersteunen bij het aanvragen hiervan.

Uiteraard houden onze tolken zich aan de tolkencode van de NBTG (Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal). Dat betekent onder meer dat zij alles wat u met uw zorgverlener bespreekt, geheim moeten houden.

Zoveel mogelijk dezelfde tolk
Bij de gesprekken met een zorgverlener van GGMD proberen wij altijd zo veel mogelijk dezelfde tolk in te zetten. Vertel het uw zorgverlener als u graag met een bepaalde tolk werkt.

Liever uw eigen tolk?
Neemt u liever uw eigen tolk mee naar de gesprekken? Vertel dit aan uw zorgverlener. Het is wel goed om te weten dat onze tolken zich gespecialiseerd hebben in het tolken van gesprekken met hulpverleners.