Geestelijke gezondheidszorg (GGz)

Iedereen is wel eens somber. Of bang ergens voor. Of druk of in de war. Dat hoort bij het leven. Het wordt een probleem als dat langere tijd zo is. Of dat het zo erg wordt dat iemand er zelf last van krijgt, of de mensen om hem/haar heen. Omdat ze bijvoorbeeld niet meer kunnen werken of dat de relatie met de partner verslechtert. Dan is gespecialiseerde hulp nodig.

GGMD biedt 2e lijn GGz aan volwassenen, kinderen en jeugd. In principe bieden we behandeling voor alle GGz-diagnoses.

Op de website van GGZDS vindt u informatie, ervaringsverhalen en uitleg van een hulpverlener over bepaalde psychische problemen. De hele website is in gebarentaal te bekijken.

Deskundige medewerkers

Bij GGMD werken deskundige medewerkers die u helpen als u psychische problemen heeft. Zij kunnen met u communiceren en kennen de moeilijkheden en mogelijkheden van mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben. Zij hebben kennis over psychische problemen, zoals gedragsproblemen, autisme, ADHD, achterdocht, angst, borderline, dementie, depressie, eetproblemen, manie, schizofrenie, slaapproblemen en verslaving.

5 tips om te ontspannen. Lees het interview met psychiater Mark Volkerijk (uit Plotsdoof).

5 tips om te ontspannen. Lees het interview met psychiater Mark Volkerijk (uit Plotsdoof).

Waar

GGMD biedt GGz voor volwassenen in de provincies Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland.
GGz voor Kind & Jeugd bieden we vanuit de locaties Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Zoetermeer en Vught. Op verschillende plaatsen in Nederland werken we nauw samen met Kentalis.

Kwaliteitsstatuut

De Zorgverzekeringswet verplicht alle aanbieders van GGz om vanaf 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut te hebben. Het doel van het kwaliteitsstatuut is dat zowel cliënten als zorgverzekeraars weten:

  • welke zorgverleners bij een GGz-behandeling betrokken zijn
  • welke afspraken over de samenwerking deze zorgverleners hebben
  • hoe het behandeltraject in de praktijk verloopt (zie pagina 12 e.v.)
  • Blijf niet zitten met uw vraag of probleem

    Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.