Zorgaanbod Basis GGZ

GGMD is gespecialiseerd in de hulp en ondersteuning aan doven en slechthorenden en aan mensen met een gehoorprobleem zoals tinnitus, hyperacusis of de ziekte van Ménière. De hulpverlening bestaat onder andere uit maatschappelijke ondersteuning, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ. Problemen die niet gerelateerd zijn aan het gehoor vallen niet onder het behandelaanbod van GGMD.

Generalistische basis GGZ

GGMD biedt generalistische basis GGZ aan mensen die veel last hebben van tinnitus (oorsuizen). Hiervoor is een verwijzing van een arts nodig (huisarts of KNO-arts). Behandeling binnen de generalistische basis GGZ is kortdurend. Uw behandelaar schat na het intakegesprek, op basis van de ernst van uw klachten, de duur van de behandeling in.
Een behandelplan wordt samen met u op maat gemaakt. Er wordt vrijwel altijd gestart met psycho-educatie met leefstijladviezen. Dit is uitleg over de mogelijke oorzaken en gevolgen van tinnitus en wat uzelf en/of uw naasten kunnen doen om de last van tinnitus te verminderen. Na deze voorlichting zijn –indien nodig– enkele behandelgesprekken mogelijk bij een (GZ-)psycholoog. Hierbij kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie (CGT) of interventies uit de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). CGT is een vorm van psychotherapie die u leert om anders tegen situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. ACT richt zich op het vergroten van acceptatie en het bewust worden van gedachten en emoties. Eventueel kunnen er E-Health modules of apps (bijv. ACT of mindfulness) worden ingezet in de behandeling.
Mocht er vervolgens een verdere hulpvraag en indicatie voor vervolgbehandeling zijn, dan kan intern verwezen worden naar de specialistische GGZ.

GGZ aan doven en slechthorenden

Psychologische behandeling voor dove of  slechthorende mensen of mensen met de ziekte van Ménière of hyperacusis vindt bij GGMD binnen de specialistische GGZ plaats.

Wachttijd

GGMD heeft een wachttijd voor behandeling. Hier is de wachttijd voor intake en behandeling per locatie vinden.

Samenwerking en doorverwijzing

Binnen de GGZ wordt zowel na intake als bij sluiten dossier de verwijzer en/of de huisarts op de hoogte gebracht van de bevindingen en de behandeling. Indien nodig vindt telefonisch overleg plaats. Mocht er ook ergens anders een behandeling gaande zijn, dan kan met schriftelijke toestemming overleg en afstemming plaatsvinden.

GGMD is een gespecialiseerde instelling gericht op behandeling en begeleiding bij gehoorproblemen. Daar waar onze kennis en expertise tekortschiet zal uw behandelaar samen met u bekijken waar u wel het beste terecht kunt. In dat geval zullen wij uw huisarts adviseren u te verwijzen.­­