Kind & Jeugd

Ondersteuning nodig bij het opvoeden van uw kinderen? Lees meer over onze ambulante gezinsbehandeling.

Verwijzers wijzen wij graag op onze flyer (pdf) over kinder- en jeugdpsychiatrie (voor verwijzers).

Dove en slechthorende kinderen kunnen vragen hebben. Bijvoorbeeld over het omgaan met andere (horende) kinderen en volwassenen. Ouders kunnen vragen hebben over de ontwikkeling en opvoeding van hun kind. Ook kunnen er problemen zijn zoals gepest worden, niet goed kunnen concentreren, snel en vaak boos zijn of teruggetrokken gedrag. Dove en slechthorende kinderen en hun ouders kunnen met allerlei vragen en problemen bij GGMD terecht. Wij helpen. Dat doen we met onderzoek, begeleiding, behandeling en training.

Doelgroep

Wij richten ons op kinderen tot 18 jaar die vroegdoof, plotsdoof, laatdoof, doofblind of slechthorend zijn, of tinnitus, de ziekte van Ménière of hyperacusis hebben, en kinderen/tieners met een CI (cochleair implantaat).
Ook horende kinderen met een dove of slechthorende ouder bieden wij ondersteuning en begeleiding.

Begeleiding en behandeling

GGMD geeft individuele begeleiding en behandeling. Bijvoorbeeld: gesprekstherapie, ouderbegeleiding, gedragstherapie, speltherapie, psychomotorische therapie en systeemtherapie.

 • Gedragstherapie richt zich op verandering in gedrag.
 • Bij speltherapie wordt spel als communicatiemiddel gebruikt om een kind bijvoorbeeld te helpen bij het verbeteren van het functioneren op school, sociaal of emotioneel.
 • Bij psychomotorische therapie wordt door te bewegen gewerkt aan verandering in het gedrag. Hierdoor kunnen psychische klachten verminderen of verdwijnen.
 • Bij systeemtherapie worden mensen betrokken waar het kind contact mee heeft. Bijvoorbeeld familie, vrienden, leerkrachten of medewerkers van de kinderopvang. Systeemtherapie richt zich op verandering in gedrag.

Training

 • Communicatietrainingen
  Naast de “gewone” trainingen in Nederlandse gebarentaal en Nederlands ondersteund met gebaren, bieden we ook communicatietrainingen die gericht zijn op het communiceren met (kleine) kinderen. Bijvoorbeeld:
  · NGT training communiceren met dove kinderen
  · NmG training communiceren met slechthorende kinderen
  · NmG training communiceren met peuters
 • Training Kind van dove ouders
  Voor horende kinderen van een dove ouder hebben wij de training ‘Kind van dove ouders’. Vraag naar de aparte flyer hierover.

Onderzoek

Onderzoeken die wij uitvoeren zijn o.a. communicatie-onderzoek, psychiatrisch onderzoek en psychodiagnostisch onderzoek. Bijvoorbeeld als de hulpvraag niet helemaal duidelijk is. Of als tijdens de begeleiding of behandeling blijkt dat er meer informatie nodig is. Bijvoorbeeld over het intelligentieniveau of de sociaal-emotionele ontwikkeling.

PLUSgroep

De GGMD PLUSgroep is voor kinderen met ernstige psychische problemen, die in het cluster II onderwijs niet meer goed kunnen functioneren.
De kinderen die wij behandelen, blijven op hun eigen school en krijgen les van hun eigen leerkracht. Tijdens schooluren zijn de kinderen in behandeling bij een pedagogisch behandelaar van GGMD. Samen werken zij aan:

 • het verminderen van (de gevolgen van) de psychische problematiek
 • verbeteren van het gedrag op school
 • vergroten van de schoolvaardigheden, zoals concentratie, op je beurt wachten en op je stoel blijven zitten.

Lees meer over onze PLUSgroepen in de flyer (pdf) GGMD PLUSgroep voor dove en slechthorende kinderen. Bekijk ook de uitleg in Nederlandse Gebarentaal (YouTube-video).

Doel

Met onze onderzoeken, trainingen, begeleiding en behandeling helpen wij kinderen bij wie de sociaal-emotionele ontwikkeling stilstaat. Zodat zij zich weer verder kunnen ontwikkelen.


Interview uit Hoormij Magazine (klik op de foto voor een vergroting)

Waar

GGMD biedt hulp aan kinderen en jeugd vanuit de locaties Groningen, Amsterdam, Utrecht, Veldhoven en Zoetermeer.. We gaan soms op huisbezoek of we komen op school. Op verschillende plaatsen in Nederland werken we nauw samen met Kentalis en Auris.

Aanmeld- en intakegesprek

Als een kind wordt aangemeld bij GGMD hebben we eerst een aanmeld-gesprek. Daarbij zijn het kind, de ouder of verzorger en een medewerker van GGMD aanwezig. Samen bespreken zij of GGMD kan helpen en hoe het beste gecommuniceerd kan worden (bijvoorbeeld in gebaren).
Na het aanmeldgesprek volgt een intakegesprek. In dit gesprek wordt het probleem of de hulpvraag besproken. In een team van gespecialiseerde begeleiders en hulpverleners wordt daarna besloten wat de beste aanpak van de hulpvraag is. Soms is een advies of eenmalige hulp genoeg. Soms is langer begeleiding nodig. De gekozen aanpak wordt besproken met het kind en de ouder(s) of verzorger(s).

GGMD werkt met 1gezin1plan

1gezin1plan houdt in dat er een gezinsplan wordt gemaakt als bij een gezin meerdere hulpverleners van GGMD of andere instanties betrokken zijn. Het gezin en de betrokken hulpverleners en instanties houden zo goed zicht op wie wat doet.

Wij kunnen communiceren met doven en slechthorenden

De hulpverleners van GGMD kunnen communiceren met doven en slechthorenden en zijn bekend met de dovencultuur. Als dat prettig is, is een schrijf- of gebarentolk aanwezig.

Kosten

De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig, of een beschikking van de gemeente. Op de pagina voor verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, jeugdarts of specialist.

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden?

Neem dan contact met ons op.