Kosten

Door wie of hoe de zorg in Nederland wordt betaald, is afhankelijk van welke zorg u nodig heeft. Hieronder geven we in grote lijnen aan hoe de zorg en dienstverlening van GGMD wordt gefinancierd.

Kosten voor zorg en dienstverlening

Als u zich bij GGMD aanmeldt voor zorg of dienstverlening, krijgt u informatie over de betaling van de zorg.
Wie de zorg of dienstverlening betaalt, is afhankelijk van wat voor zorg u krijgt én van uw situatie:

U bent vroegdoof of doofblind
U bent slechthorend, plots- of laatdoof, hebt tinnitus, ménière, hyperacusis of een ander hoorprobleem

Diensten voor horenden

GGMD biedt diensten aan horenden met een directe relatie tot een dove of slechthorende persoon (familie, vrienden en collega’s). Als die persoon zorg of begeleiding krijgt, valt de hulp aan de horende binnen de financiering van die zorg of begeleiding. Is hiervan geen sprake dan kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training.

Diensten voor derden

Voor bedrijven, scholen en instellingen maken wij op verzoek een offerte voor onze activiteiten. U kunt hierbij denken aan een training Omgaan met mensen met een auditieve beperking of oor- en oog problematiek bij ouderen (voor professionals in de ouderenzorg).