Kosten

Door wie of hoe de zorg in Nederland wordt betaald, is afhankelijk van welke zorg u nodig heeft. Hieronder geven we in grote lijnen aan hoe de behandeling, begeleiding en training van GGMD wordt gefinancierd.

Kosten voor zorg en dienstverlening

Als u zich bij GGMD aanmeldt voor zorg of dienstverlening, krijgt u informatie over de betaling van de zorg.
Wie de zorg of dienstverlening betaalt, is afhankelijk van wat voor zorg u krijgt én van uw situatie:

U bent vroegdoof of doofblind
U bent slechthorend, plots- of laatdoof, hebt tinnitus, ménière, hyperacusis of een ander gehoorbeperking

Diensten voor horende mensen

GGMD biedt diensten aan horende mensen met een directe relatie tot een doof of slechthorend persoon (familie, vrienden en collega’s). Als die persoon zorg of begeleiding krijgt, valt de hulp aan de horende binnen de financiering van die zorg of begeleiding. Is hiervan geen sprake dan kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training.

Diensten voor derden

Voor bedrijven, scholen en instellingen maken wij op verzoek een offerte voor onze activiteiten. U kunt hierbij denken aan een training Omgaan met mensen met een auditieve beperking of oor- en oog problematiek bij ouderen (voor professionals in de ouderenzorg).

Planning is realisatie

Binnen het zorgprestatiemodel kunnen we tijd registreren op twee manieren:

  • de daadwerkelijke gerealiseerde directe tijd of
  • de geplande tijd van de afspraak.

Om eenvoudig te registreren werken we bij GGMD volgens de methode planning = realisatie.

 

Voorbeeld 1

Een afspraak is ingepland voor een uur en duurt 50 minuten. We registreren dan één uur.

 

Voorbeeld 2

Een afspraak is ingepland voor een uur en duurt 1 uur en 10 minuten. We registreren dan één uur.

 

Op de specificatie van de zorgverzekeraar staat in beide gevallen één uur voor deze afspraak

 

Passantentarief: als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Daarom controleren wij uw verzekering tijdens de intake. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, kunt u alsnog een basisverzekering afsluiten. Heeft u geen verzekering afgesloten, dan brengen wij de volledige kosten van de behandeling bij u in rekening. De tarieven gebaseerd op het maximale NZa tarief.

tarieven 2023 NZA

Verwijzing nodig? Wijs uw huisarts, audioloog, jeugdarts of specialist op deze informatie.
Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.