Betaling zorg voor slechthorenden, plots- en laatdoven en mensen met tinnitus, ménière, hyperacusis en andere gehoorbeperkingen

De zorg en dienstverlening van GGMD wordt als volgt betaald:

  • Maatschappelijke dienstverlening
  • NC PLD informatie en advies van het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid
  • Trainingen bijv. communicatietraining, Goldsteintraining en de ‘Leven met…’-trainingen

GGMD stuurt de rekening hiervoor naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Voor uw huisarts, audioloog of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.

  • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor volwassenen
  • Behandelprogramma ‘Werken aan tinnitus’
  • Behandelprogramma Hyperacusis

Zowel GGz voor volwassenen als de behandelprogramma’s zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, heeft u:
– voor GGz een verwijsbrief nodig van uw huisarts
– voor de behandelprogramma’s een verwijsbrief nodig van uw huisarts of specialist

Voor uw huisarts of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.

Contracten tussen GGMD en zorgverzekeraars

GGMD heeft voor 2024 met verschillende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Echter is dit niet gelukt met alle zorgverzekeraars. Informeer daarom altijd bij je eigen zorgverzekeraar wat er wordt vergoed. Soms is de vergoeding die zij ons geven niet voldoende om kwalitatief goede GGz te kunnen bieden aan mensen met een auditieve beperking.

Bij een aantal behandeltrajecten ontvangt u een rekening voor uw GGz-behandeling omdat niet alle gemaakte kosten vergoed worden door deze zorgverzekeraars. U dient deze rekening zelf te betalen. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welk deel van de behandeling u zelf moet betalen.

 

Overzicht contracten

Hieronder een overzicht van de contracten met de verzekeraars.

 

GGZ

ASR Gecontracteerd
CZ Gecontracteerd
Caresq GEEN OVEREENKOMST, de zorg wordt bij cliënt in rekening gebracht. De cliënt kan deze zorg declareren bij zijn zorgverzekeraar. 100% van het NZa tarief wordt in rekening gebracht bij de cliënt en is het verschil tussen hetgeen vergoed wordt en het 100% NZa-tarief voor rekening van de cliënt. De vergoeding van de zorgverzekeraar hangt af van de polis van de cliënt, hij/zij kan dit terugvinden in de eigen polisvoorwaarden van Caresq.
DSW Gecontracteerd
DSW SZVK (militairen) Gecontracteerd
DSW RMA (asielzoekers) Gecontracteerd
ENO GEEN OVEREENKOMST,
Menzis Gecontracteerd
ONVZ Gecontracteerd
OWM Zorg & Zekerheid Gecontracteerd
VGZ Gecontracteerd
Zilveren Kruis Achmea Gecontracteerd

 

ZG-zorg

ASR Gecontracteerd
Caresq Gecontracteerd
CZ Gecontracteerd
DSW Gecontracteerd
DSW RMA (asielzoekers) Gecontracteerd
ENO Gecontracteerd
Menzis Gecontracteerd
ONVZ Gecontracteerd
OWM Zorg & Zekerheid Gecontracteerd
VGZ Gecontracteerd
Zilveren Kruis Achmea Gecontracteerd

Kind en jeugd

    • Geestelijke gezondheidszorg (GGz) voor kinderen en jeugd
    • Opvoedondersteuning

De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Voor uw huisarts, jeugdarts of specialist hebben we alle informatie over het verwijzen bij elkaar gezet.
Voor GGz kind en jeugd en voor opvoedondersteuning heeft u een verwijsbrief Jeugdwet nodig. De verwijsbrief moet op naam van het kind staan..

Verwijzing nodig? Wijs uw huisarts, audioloog, jeugdarts of specialist op deze informatie.
Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.