Pesten, seksueel misbruik en (huiselijk) geweld

Agressie, ruzie, pesten, verwaarlozing….
Het stopt vaak niet vanzelf.
Daarom is het belangrijk om erover te praten en samen met een hulpverlener te kijken wat eraan te doen is.

Huiselijk geweld

We spreken van huiselijk geweld als een partner, een kind, een ander familielid of iemand die vaak bij u thuiskomt, geweld gebruikt. Bijvoorbeeld:

 • erge ruzie maken en dreigen met geweld
 • lichamelijk geweld als slaan en schoppen
 • psychisch geweld als pesten, dreigen of schreeuwen
 • geld afpakken
 • iemand de hele tijd controleren, de deur niet uit laten gaan etc.
 • seksueel geweld
 • ouder- en kindermishandeling
 • verwaarlozing

Het geweld hoeft niet in uw eigen huis plaats te vinden.
Het kan bijvoorbeeld ook in het huis van uw ex-partner gebeuren.

Geweld buitenshuis

Geweld kan ook buitenshuis plaatsvinden.
Denk aan pesten op school, op het werk of via Facebook.
Ook seksueel geweld kan buitenshuis plaatsvinden.
Bijvoorbeeld op het werk of bij een kennis thuis.
Het kan ook zijn dat iemand op een andere manier slecht behandeld wordt.
Denk bijvoorbeeld aan het opzettelijk stuk maken van spullen en iemand steeds buiten de groep houden.

Vraag om hulp

Als er langere tijd geweld tegen u gebruikt wordt, of als u misbruikt of gepest wordt, levert dat vaak veel problemen op.
U kunt zich bijvoorbeeld onzeker gaan voelen of angstig, of u wordt heel somber of zelfs ziek.
Soms lukt het niet meer om zelf de situatie op te lossen.

Welke hulp biedt GGMD

Bij GGMD werken mensen die naar u luisteren, met u kunnen communiceren en u kunnen helpen.
Als u zich aanmeldt bij GGMD praten we eerst met u over wat er precies aan de hand is.
We overleggen dan ook met u of de dader wel of niet benaderd wordt.

Afhankelijk van de vraag en in overleg met de hulpverlener kijken we welke vorm van hulpverlening het beste is. Wij bieden onder andere:

 • trainingen, bijvoorbeeld de Assertiviteitstraining voor doven en slechthorenden
 • communicatietrainingen om beter met elkaar te leren communiceren
 • ondersteuning bij de opvoeding van de kinderen
 • psychische hulpverlening (GGz), bijvoorbeeld traumaverwerking

Als dat nodig is, werken we samen met andere instellingen.
Bijvoorbeeld bij acute situaties of bij crisisopvang.

Ook daders hebben hulp nodig

Bent u iemand die snel schreeuwt of slaat?
Komt u in de problemen omdat u snel boos wordt?
Is er veel ruzie thuis of bent u bang dat u hierdoor uw baan verliest?
Wordt u boos op uzelf omdat u dingen doet die niet goed zijn, of wordt u er heel verdrietig van?
Ook dan kan GGMD u helpen. Wij bieden onder andere:

 • Goldsteintraining (sociale vaardigheden)
 • training Boosheidscontrole (Agressie Regulatie Training)
 • opvoedtraining
 • psychische hulpverlening (GGz)

Voor wie

Bovenstaande vormen van hulp en ondersteuning kunnen wij alleen bieden aan: dove, doofblinde en ernstig slechthorende volwassenen en aan kinderen en jeugd tot 18 jaar (inclusief CODA’s).

Kosten

Als u zich bij GGMD aanmeldt, krijgt u informatie over hoe onze zorg betaald wordt.
Wie de zorg betaalt, is afhankelijk van wat voor zorg u krijgt én van uw situatie.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Kosten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn wij verplicht te werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dit betekent voor u dat wij uw zorgen serieus nemen en ermee aan de slag gaan.
Soms kunnen wij slachtoffers en daders niet alle hulp bieden die zij nodig hebben.
Als dat het geval is, kunnen we hierover een melding maken bij Veilig Thuis. Veilig Thuis onderzoekt dan hoe u het beste geholpen kunt worden.

Meer informatie over de Meldcode vindt u op www.meldcode.nl.

Blijf niet zitten met uw vraag of probleem

Heeft u vragen, wilt u informatie ontvangen, meer weten over de kosten of zich aanmelden voor een training of hulp? Neem dan contact met ons op.