Trainingen

GGMD organiseert regelmatig trainingen en informatiebijeenkomsten. In onze activiteitenkalender ziet u op welke data trainingen en bijeenkomsten plaatsvinden. Staat de training die u wilt volgen hier niet bij? Meld u zich dan toch aan. Als er voldoende mensen zijn om de training te starten, nemen wij contact met u op.

De communicatietrainingen staan niet in de activiteitenkalender, omdat deze op basis van een individuele aanmelding ingepland worden. U vindt meer informatie over deze trainingen op de pagina Communicatie.

Wilt u zich aanmelden voor een training of bijeenkomst, vul dan het aanmeldformulier in.

Training gehoorproblematiek

Leven met gehoorverlies
Leven met de ziekte van Ménière
Trainingsprogramma Werken aan tinnitus

Communicatie

Communicatietraining op maat
Pakket Beter communiceren
Training Nederlandse Gebarentaal (NGT)
Training Nederlands met ondersteunende Gebaren (NmG)
Communiceren met dove en slechthorende kinderen
Communicatietrainingen bij beperkingen in horen én zien
Spraakafzien
Gebaren, lezen en schrijven

Vaardigheidstrainingen

Omgaan met geld
Goldsteintraining (sociale vaardigheden)
Training ‘Opkomen voor jezelf’ voor vroegdoven
Training ‘Opkomen voor jezelf’ voor slechthorenden en plots- en laatdoven
Agressie Regulatie Training (boosheidscontrole)
Mijn gewicht in evenwicht

Opvoeding

Ondersteuning en advies bij opvoeden
Kind van dove ouders

Voor de horende omgeving

Informatiebijeenkomst gehoorverlies
Omgaan met mensen met een auditieve beperking voor horenden die in hun werk of op school contact hebben met mensen die doof of slechthorend zijn

Trainingen voor professionals

Training ‘Oog- en oor problematiek bij ouderen’ voor professionals die werkzaam zijn binnen de ouderenzorg