Omgaan met mensen met een auditieve beperking

De training ‘Omgaan met mensen met een auditieve beperking’ is een programma voor horenden die in hun werk of op school contact hebben met mensen die doof of slechthorend zijn. Bijvoorbeeld: collega’s en leidinggevenden, personeelsfunctionarissen, hulpverleners in de gezondheidszorg of docenten en groepsbegeleiders. 

Schrijf u in voor deze training door het aanmeldformulier in te vullen.

Waarom?
De omgang tussen horenden en mensen met een auditieve beperking verloopt niet altijd makkelijk. Hierdoor blijft het contact vaak oppervlakkig. Mensen met een auditieve beperking kunnen zich hierdoor geïsoleerd voelen, ook als hun horende omgeving denkt dat de communicatie goed gaat.

Het is voor horende mensen moeilijk om echt te begrijpen wat het betekent om doof of slechthorend te zijn of last van tinnitus of hyperacusis te hebben. Het betekent niet alleen dat je niet of minder hoort of last hebt van geluiden, maar ook dat je verstoken blijft van veel informatie. Bij veel doven is daarbij de taalontwikkeling anders en hebben zij eigen tradities, gewoonten, normen en waarden.

Doel van de training
Doel van deze training is het bevorderen van wederzijds begrip en het verbeteren van de communicatie. Horenden krijgen vaardigheden en tips aangereikt om de communicatie met de dove of slechthorende te verbeteren. Het uitgangspunt is dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. En van goed contact profiteren alle betrokkenen.

Waar gaat het over?
In deze training kunnen, afhankelijk van de auditieve beperking, verschillende thema’s worden behandeld:
• Wat is doofheid, slechthorendheid, tinnitus of hyperacusis?
• Hoe klinkt slechthorendheid of tinnitus?
• Hoe voelt het? De rollen omgedraaid.
• Waarom is lezen en schrijven voor dove mensen moeilijker dan voor
horenden?
• Welke talen gebruiken doven?
• Hoe communiceer je met doven en slechthorenden: mimiek en
articulatie.
• Hoe lossen we lastige situaties in de omgang met elkaar op?

Het programma wordt voor wat betreft duur en inhoud afgestemd op de vraag van de opdrachtgever, en op maat gemaakt voor de doelgroep. Indien gewenst kan in de training een ‘basisgebarenschat’ opgenomen worden. De deelnemers leren dan een aantal veelvoorkomende gebaren.

Door wie?
De training wordt op maat gemaakt zodat bij alle bijeenkomsten de persoon met de auditieve beperking centraal staat. De training wordt zo mogelijk verzorgd door een ervaringsdeskundige docent. Indien nodig wordt deze vergezeld door een tolk gebarentaal of een schrijftolk.

Alleen in opdracht
De training ‘Omgaan met auditief beperkten’ wordt alleen in groepen en in opdracht van een organisatie gegeven. Het is dus niet mogelijk u individueel voor deze training aan te melden.

Wat kost deze training? 
Voor deze training kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training. De training kan ook deel uitmaken van een jobcoach traject van de collega met een auditieve beperking en valt dan binnen de daarvoor geldende financiering