Informatiebijeenkomst gehoorverlies voor mensen in uw omgeving

Gehoorverlies heeft gevolgen voor de communicatie met anderen, zowel thuis, op het werk als in alle sociale contacten. Vaak kan men niet volgen wat gezegd wordt en heeft de gesprekspartner niet door dat dat het geval is. GGMD biedt daarom de ‘Informatiebijeenkomst gehoorverlies’. Tijdens deze bijeenkomst krijgen mensen uit de omgeving van doven en slechthorenden meer informatie krijgen over wat het betekent om minder te horen. Ook worden er tips gegeven om de communicatie te verbeteren. 

Wilt u dat GGMD een informatiebijeenkomst gehoorverlies organiseert voor mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld voor uw familie? Meld u dan aan door het aanmeldformulier in te vullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Waarom organiseert GGMD een informatiebijeenkomst gehoorverlies voor de horende omgeving? 
Gehoorverlies heeft snel miscommunicatie en zich buitengesloten voelen tot gevolg. Een goede communicatie vraagt inspanning van twee kanten. Goede communicatie vraagt inspanning van degene met gehoorverlies én van diens gesprekspartner.

Voor doven en slechthorenden is het dan belangrijk om aandacht te vragen voor wat zij nodig hebben om het gesprek te volgen. En hun gesprekspartners moet even de tijd nemen om zich het anders communiceren eigen te maken. Want vaak wordt wel gemeld dat men slecht hoort, en gevraagd of men luider of langzamer wil praten, maar dat is ook snel weer vergeten.

Wat houdt de informatiebijeenkomst gehoorverlies in? 
In het programma komen onderwerpen aan bod als:
· Hoe werkt het gehoor en waar gaat het mis bij hoorproblemen?
· Wat is het gevolg van een bepaalde vorm van gehoorverlies?
· Wat zijn eventueel bijkomende problemen zoals tinnitus?
· Welke gevolgen hebben gehoorproblemen voor het dagelijks leven?
· Wat kan misgaan in de communicatie?
· Wat kan degene met gehoorverlies hier aan doen?
· Wat kan de omgeving doen?

De bijeenkomst wordt verzorgd door een medewerker van GGMD. Samen met degene die doof of slechthorend is wordt het programma voorbereid zodat het nauw aansluit bij hun situatie. Aan het eind van de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie mee om na te lezen.

Voor wie?
De bijeenkomst kan ingezet worden door iedereen met gehoorverlies die problemen ervaart in de communicatie met anderen. Het programma richt zich altijd op de naasten van slechthorenden en doven, bijvoorbeeld (horende) gezinsleden, familie, vrienden en collega’s.

Waar en wanneer?
De bijeenkomst wordt in overleg met u gepland op een ochtend, middag of avond. De bijeenkomst kan bij u thuis, op een locatie van GGMD of op uw werk plaatsvinden.

Wat kost deze training? 
De training kan deel uitmaken van een zorg-, jobcoach- of re-integratietraject van iemand die doof of slechthorend is, en valt dan binnen de financiering van dit traject. Is hiervan geen sprake dan kan een offerte gemaakt worden op basis van de duur van de training.