Training Leven met gehoorverlies

Bij de training ‘Leven met gehoorverlies’ staan de gevolgen van het slechthorend of het plots- of laatdoof zijn, centraal. Wat betekent het in uw dagelijks leven? En wat kunt u doen om zo goed mogelijk met gehoorverlies om te gaan?

Schrijf u in voor deze training door het aanmeldformulier in te vullen.

Voor slechthorenden, plots- en laatdoven en hun naasten
‘Leven met gehoorverlies’ is speciaal ontwikkeld voor slechthorenden en plots- en laatdoven, en hun horende naasten. Waarbij plotsdoofheid betekent dat men in relatief korte tijd geheel doof geworden is. En laatdoofheid dat men doof is geworden na een periode van toenemende slechthorendheid.

Wat houdt de training ‘Leven met gehoorverlies’ in?
Het contact met lotgenoten is een belangrijk element in de training. Het uitwisselen van ervaringen, gevoelens en tips, geeft veel steun. In de training worden ook gerichte oefeningen en rollenspellen gedaan.

Tijdens de training komen verschillende thema’s aan bod, zoals:
• hulpmiddelen en voorzieningen
• communicatie
• relaties
• omgaan met vermoeidheid
• werk, school en vrijetijdsbesteding
• cochleair implantaat (voor- en nadelen, ervaringen)

Locatie en data
De training ‘Leven met gehoorverlies’ bestaat uit 9 bijeenkomsten. De training wordt in heel Nederland gegeven, kijk op de activiteitenkalender wanneer een training bij jou in de buurt plaatsvindt.

Staat op de kalender geen training bij u in de buurt, meld u zich dan toch aan. Bij voldoende interesse wordt een groep gestart of er wordt gekeken hoe wij u op een andere manier kunnen helpen.

Als daar behoefte aan is, worden bij één of meerdere bijeenkomsten de partners betrokken, want ook voor hen zijn de gevolgen van gehoorverlies groot. Bij de bijeenkomsten is altijd een (schrijf)tolk aanwezig. De deelnemers wordt gevraagd te tekenen voor de tolk(en).

Kosten
GGMD stuurt de rekening voor deze training naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico.

Voor nieuwe cliënten geldt: Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief Zvw-ZG (Zorgverzekeringswet-Zintuiglijk Gehandicapten) van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Op de pagina  verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.

Inschrijven en meer informatie
Aanmelden voor deze training doet u door ons aanmeldformulier in te vullen. Wilt u meer informatie? Bekijk onze contactgegevens.