Ondersteuning en advies bij opvoeden

Heeft u vragen over het opvoeden van uw kinderen? Bijvoorbeeld over het oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin, het omgaan met doof of slechthorend zijn of het hebben van twee culturen in één gezin (dove en horende cultuur)? Dan kunt u terecht bij de ambulant gezinsbehandelaren van GGMD.

Advies of ondersteuning nodig bij het opvoeden van uw kinderen?Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Voor wie is ons advies en onze ondersteuning bij het opvoeden van kinderen?
Wij geven advies of ondersteunen bij opvoeding voor de volgende doelgroepen:

  • dove ouders met dove, slechthorende of horende kinderen
  • slechthorende ouders met dove, slechthorende of horende kinderen
  • horende ouders met dove of slechthorende kinderen

Waar kunnen wij u bij helpen?
Wij helpen bij vragen over:
• het voorkomen of oplossen van ruzies binnen en buiten het gezin
• seks
• omgaan met doof of slechthorend zijn
• stimuleren van gewenst gedrag en omgaan met ongewenst gedrag
• twee culturen in één gezin (dove en horende cultuur)

U kunt ons ook inschakelen als:
• uw kind tegen sociale of emotionele problemen aanloopt
• u een kind heeft met een beperking
• er een ondertoezichtstelling (ots) is

Ambulante gezinsbehandeling kan ook deel uitmaken van een behandeling die uw kind bij GGMD krijgt.

Voor welke leeftijd?
Wij geven praktische opvoedtraining aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De ondersteuning passen we altijd aan op de leeftijd van het kind.

Wij werken systeemgericht. Systeemgericht betekent dat onze ambulant gezinsbehandelaars ondersteuning bieden aan het hele gezin. Dus zowel aan de ouders als aan de kinderen.

1-gezin-1-lan
GGMD werkt met 1gezin1plan. Dit houdt in dat er één gezinsplan wordt gemaakt als bij een gezin meerdere hulpverleners van GGMD of andere organisaties betrokken zijn. Het gezin en de betrokken hulpverleners en instanties houden zo goed zicht op wie wat doet.

Wij komen bij u thuis
De ambulante gezinsbehandelaars van GGMD komen bij u thuis. Want het gaat om uw kind en uw gezin. Als dat nodig is, gaan we ook mee naar organisaties zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), school of de huisarts.

Wie geven de training? 
Bij GGMD werken deskundige gezinsbehandelaren. Zij begrijpen uw vragen en problemen, en hebben de kennis en ervaring om u te helpen Onze gezinsbehandelaars kunnen met u communiceren en kennen de dovencultuur. Als u dat prettig vindt, is een schrijftolk- of gebarentolk bij de gesprekken aanwezig.

Wat kost deze training? 
De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Op de pagina verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.