Training boosheidscontrole (Agressie Regulatie Training)

Komt u soms in de problemen omdat u snel boos wordt? Wij kunnen u helpen om uw boosheid onder controle te krijgen. In de Agressie Regulatie Training leert u sociale vaardigheden, het onder controle krijgen van boosheid en het verplaatsen in anderen. 

Meld u aan voor deze training via het aanmeldformulier.

Wat is de Agressie Regulatie Training (ART)?

Deze training bestaat uit drie delen:

  1. De sociale vaardigheidstraining
    In dit onderdeel leer je nieuwe manieren om met andere mensen om te gaan.
  2. De boosheidcontrole training
    Je leert om meer controle hebben over je boosheid en te zorgen dat je minder agressief reageert. Je leert in plaats daarvan een sociale vaardigheid in te zetten.
  3. De training moreel redeneren 
    In dit onderdeel van de ART training krijg je dilemma’s voorgelegd. We kijken samen wat een goede oplossing voor deze dilemma’s zou kunnen zijn. Daarbij leer je om na te denken hoe iets voor een ander is.

Door wie wordt deze training gegeven?

Deze training wordt gegeven door GGMD. Bij GGMD werken deskundige medewerkers die begrijpen hoe het is om doof te zijn. Zij kennen de dovencultuur. En zij kennen de gevolgen die het doof zijn kan hebben voor uzelf en de mensen om u heen. De medewerkers van GGMD kunnen met u communiceren. Als u dat prettig vindt, is een schrijf- of gebarentolk bij de bijeenkomsten aanwezig.

Kosten voor deze training

GGMD stuurt de rekening voor deze training naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico.

Voor nieuwe cliënten geldt: Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief Zvw-ZG (Zorgverzekeringswet-Zintuiglijk Gehandicapten) van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Op de pagina verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.