Training voor kinderen van dove ouders

Horende kinderen/jongeren van dove ouders (of CODA: Child Of Deaf Adults) groeien op in een bijzonder gezin. Een gezin met vaak twee culturen: de dovencultuur en de cultuur van horenden. Dit verrijkt het leven van kinderen. Maar horende kinderen van dove ouders kunnen ook tegen problemen aanlopen. GGMD biedt trainingen aan voor deze kinderen (tussen 12 en 18 jaar) die één of twee dove ouders hebben. 

Wilt u uw kind inschrijven voor de training ‘Kind van dove ouders’ ? Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Wat is het doel van de training ‘Kind van dove ouders’?
Met deze training willen we kinderen/jeugdigen een plek geven waar zij kunnen praten over wat hen bezighoudt. Waar ze nadenken over wat ze van bepaalde situaties vinden. En waar ze leren hoe je ook anders met situaties kunt omgaan. Zodat de relatie met hun ouders goed blijft of sterker wordt. En ze in de horende én de dovenwereld hun eigen weg leren vinden.

Wat doen we in de training ‘Kind van dove ouders’?
Horende kinderen van dove ouders leven in een gezin met vaak twee culturen: de dovencultuur en de cultuur van horenden. Dit verrijkt het leven van kinderen. Maar horende kinderen van dove ouders kunnen ook tegen problemen aanlopen zoals:
• Moeilijker om samen over gevoelens te praten.
• Tolken voor de ouders; soms ook over onderwerpen waar een kind
nog te jong voor is.
• Gepest worden, omdat andere kinderen dove mensen ‘vreemd’ vinden.
• Al jong voor de dove ouder zorgen. Bijvoorbeeld mee naar de dokter,
formulieren invullen, of omdat de omgeving zegt: je moet je
vader/moeder maar goed helpen.
• Kind zijn in twee culturen: hoor ik bij de horende wereld of bij de
dovenwereld?

In de training krijgen de kinderen/jeugdigen informatie over hoe het is om doof te zijn. Daarnaast wordt gepraat over:
• hoe het is om kind van dove ouders te zijn
• hoe je omgaat met de doofheid van je ouder(s)
• welke andere mensen belangrijk voor je zijn
• hoe je voor jezelf kunt opkomen
• hoe je kunt omgaan met lastige situaties

In een groep of individueel?
De training wordt gegeven door een ervaren hulpverlener. De training kan individueel gegeven worden. Als er meer kinderen/jeugdigen zijn die deze training willen volgen, kan het ook in een groep. De hulpverlener zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt en zich veilig voelt in de groep. In de groep vertellen ze waar ze mee zitten, luisteren naar anderen en delen ervaringen en tips.

Aantal bijeenkomsten
De duur van de individuele training wordt afgestemd op de hulpvraag van het kind/de jeugdige. Wordt de training in een groep gegeven, dan komt de groep acht keer bij elkaar. Daarna is er nog een terugkomdag. De groepsbijeenkomsten duren ongeveer twee uur.

Ouderbijeenkomst
Er zijn ook ouderbijeenkomsten. Het is belangrijk dat de ouders hieraan meedoen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen de ouders te horen (in het algemeen) waar hun kind/de kinderen mee bezig zijn. Wat ze van hun kind/jeugdige kunnen verwachten. En hoe ze het kind/de jeugdige kunnen ondersteunen als het thuis wil praten over iets wat in de training besproken is.

Wat kost deze training? 
De gemeente betaalt deze zorg. U betaalt zelf niets, ook geen eigen bijdrage. Om met de zorg te kunnen starten, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of specialist nodig.

Op de pagina verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.