Training Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Bent u doof of slechthorend? Heeft u het gevoel dat uw partner, uw kind, uw familie of uw vrienden u niet goed begrijpen? De training Nederlandse Gebarentaal (NGT) kan een oplossing zijn.

NGT is de moedertaal van mensen die doof geboren zijn of heel jong doof geworden zijn. Het is een heel andere taal dan het gesproken Nederlands. NGT heeft een andere zinsbouw, eigen ‘woorden’ (gebaren) en uitdrukkingen.

Voor wie is de training Nederlandse Gebarentaal?
De training NGT is bedoeld voor vroegdoven en ernstig slechthorenden. Ook gezinsleden, familieleden, vrienden, buren, kennissen en collega’s meedoen.

Waar kan ik de training volgen? 
De training wordt meestal bij u thuis gegeven. Voorwaarde is dat de docent gebarentaal niet langer dan 5 kwartier hoeft te reizen (enkele reis). Er kunnen maximaal zes personen meedoen.

Vervolgtrainingen
De training Nederlandse Gebarentaal bestaat uit twee modules  In deze trainingen loopt de moeilijkheidsgraad langzaam op: van beginnende gebaren en het handalfabet tot het formuleren van zinnen en het voeren van een gesprek. Elke module bestaat uit 12 lessen van twee uur, en u krijgt huiswerk.

U bepaalt zelf welke trainingen volgt.

Deskundige en ervaren docenten
Bij GGMD werken gediplomeerde docenten gebarentaal. Zij werken met lesmateriaal van het Nederlands Gebarencentrum. De docenten kunnen ook zelf lessen ontwikkelen. Zij weten welke lesstof het beste bij iemand past. Belangrijk is dat u tijdens de lessen alles goed kunt volgen. Om makkelijker met u te communiceren, gebruikt de docent naast gebarentaal soms ook kaarten met plaatjes.

Kosten

GGMD stuurt de rekening voor deelname aan de training Nederlandse Gebarentaal naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig.

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen.

Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig. Bij volwassen vroegdoven en doofblinden is een verklaring van de huisarts voldoende.

Op de pagina  verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.

Nederlands met Gebaren (NmG)
Naast de Nederlandse Gebarentaal bestaat er ook Nederlands met Gebaren (NmG). Dat kan voor u ook een oplossing zijn. NmG is een bijzondere vorm van het gesproken Nederlands. Als mensen gesproken taal niet of slecht verstaan, wordt het Nederlands op deze manier visueel gemaakt. Bij NmG wordt het spreken ondersteund met gebaren. GGMD heeft ook een training NmG.