Training spraakafzien

Door spraakafzien kunt u beter communiceren met horende mensen. Als u woorden niet (goed) verstaat, is het prettig om de informatie die u mist, aan te kunnen vullen door naar de spreker te kijken. Zien wat iemand zegt, is niet gemakkelijk. Maar het is wel te leren.

Meld u via het aanmeldformulier aan voor de training Spraakafzien.

Wat is spraakafzien?
Bij spraakafzien kijkt u naar de lippen, de kaak en de tong.
Maar ook naar:
• gezichtsuitdrukking
• lichaamstaal (houding en gebaren)
• context (het hele verhaal)
Dit alles bij elkaar maakt dat u gesproken informatie kunt “zien”.

Wat leert u?
Om klanken te kunnen aflezen, moet u eerst weten hoe klanken met de lippen, kaak en tong gemaakt worden. Omdat woorden uit meerdere klanken bestaan, wordt vooral geoefend in woorden en zinnen.

Ongeveer een derde van wat iemand zegt, is van de lippen af te zien. Naast liplezen leert u daarom ook kijken naar de gezichtsuitdrukking en de lichaamshouding. De logopedist laat u ook zien wat emoties doen met de manier waarop iemand praat. En wat het voor u betekent als iemand snel praat of met een dialect, of niet bekend is met hoorproblemen.

Daarnaast worden praktische zaken besproken zoals aantal gesprekspartners, positie ten opzichte van elkaar, verlichting etc.

De logopedist leert u de techniek, oefent met u en geeft u tips. Ervaring van een deelnemer: “Ik weet nu dat als ik naar het onderwerp vraag, ik veel sneller begrijp wat iemand zegt. Dat is een waardevolle tip!”

Voor wie?
De training Spraakafzien is voor
slechthorende en plots- en laatdove Nederlandstalige volwassenen. De training Spraakafzien volgt u individueel. Soms wordt de training in een groep gegeven. Deelname van de partner aan de training is zinvol.

De training wordt afgestemd op wat u nodig heeft. Meestal is 15 bijeenkomsten van 60 minuten (individueel) of 90 minuten (in een groep) voldoende. Aan het begin van elke bijeenkomst wordt besproken wat behandeld wordt en met welk doel. Daarnaast krijgt u huiswerk: opdrachten waarmee u thuis kunt oefenen.

Het is mogelijk bij de training gebruik te maken van een (schrijf)tolk.

Ervaring van een deelnemer:  “Na vier bijeenkomsten is ons leven al aangenamer geworden!!”

Pakket ‘Beter communiceren’
Spraakafzien maakt bij GGMD deel uit van een groter pakket aan trainingen en begeleiding. Het pakket ‘Beter communiceren’ omvat naast
spraakafzien ook: persoonlijke begeleiding, assertiviteitstraining en communicatiecursussen.

Kosten
GGMD stuurt de rekening voor deze training naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico.

Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig. Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen. Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig.

Op de pagina  verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor deze training doet u door ons aanmeldformulier in te vullen. Wilt u meer informatie? Bekijk onze contactgegevens.