Trainingspakket ‘Beter communiceren’

Het pakket ‘Beter communiceren’ bestaat uit begeleiding en verschillende trainingen die helpen om beter en makkelijker te communiceren. Want niet iedereen is hetzelfde. In dit pakket kijken we wat bij u past.

Wilt u het pakket ‘Beter communiceren’ volgen? Vul dan het aanmeldformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Werkwijze en persoonlijke begeleiding

Deze training is voor slechthorenden en mensen die plotseling of op latere leeftijd doof worden. Zij hebben vragen zoals ‘Op feestjes kan ik gesprekken niet volgen, wat kan ik doen?’ of ‘Ik ga bijna niet meer met mensen om, omdat ik ze niet versta. Hoe voorkom ik dat ik eenzaam word?’

De hulpverlener van GGMD helpt om de problemen helder te krijgen. Samen maken jullie een plan om eraan te werken en u krijgt handvatten en suggesties. Eventueel kan dat samen met mensen in uw omgeving, want communiceren doet u immers niet alleen.

De eerste stap
Als u zich aanmeldt bij GGMD krijgt u een gesprek met een medewerker. Deze bespreekt met u welke communicatieproblemen er zijn. Met u wordt ook besproken welke onderdelen uit het pakket ‘Beter communiceren’ voor u zinvol zijn.

Spraakafzien
Door spraakafzien kunt u beter communiceren met de mensen om u heen. De logopedisten waarmee GGMD samenwerkt, hebben zich gespecialiseerd in spraakafzien. Zij leren u liplezen en kijken naar gezichtsuitdrukking, lichaamstaal en context (het hele verhaal).

Zij laten u ook zien wat emoties doen met spraak en wat het voor u betekent als iemand snel praat of met een dialect, niet bekend is met hoorproblemen of veel gebaren gebruikt. Daarnaast komen ook zaken aan bod als aantal gesprekspartners, positie ten opzichte van elkaar, verlichting etc.

Ervaring van een deelnemer aan een cursus Spraakafzien: “Zien wat iemand zegt, is niet gemakkelijk. Maar het is wel te leren”.

Gebarencursussen
De cursussen Nederlands ondersteund met gebaren (NmG) zijn bedoeld voor ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven en hun naasten. U leert het gesproken Nederlands te ondersteunen met gebaren. Daarnaast is er aandacht voor mimiek, lichaamshouding, oogcontact maken etc.

De docenten waar GGMD mee samenwerkt, geven zowel de begincursus NmG-1 als de vervolgcursussen NmG-2 en NmG-3. De cursussen worden meestal bij u thuis gegeven.

Assertiviteitstraining
Bent u doof of slechthorend dan moeten gesprekspartners rekening met u houden door u bijvoorbeeld aan te kijken en rustig te praten. Vaak wordt dat vergeten en is het nodig hier steeds aandacht voor te vragen.

Dat is niet altijd makkelijk, maar wel nodig om mee te blijven doen. In een assertiviteitstraining wordt geoefend om op een rustige, zelfbewuste manier voor uzelf op te komen, zodat anderen beter rekening met u houden.

Ervaring van een deelnemer aan een assertiviteitstraining: “Nu ik duidelijker durf aan te geven dat het fijn is als mensen mij aankijken als ze praten, kan ik beter deelnemen aan het gesprek. Ook in groepen!”

Kosten
GGMD stuurt de rekening voor deelname aan (onderdelen van) het pakket ‘Beter communiceren’ naar uw zorgverzekering. De kosten tellen mee voor uw eigen risico. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, is een verwijsbrief nodig.

Is door een audioloog of specialist vastgesteld dat het gehoorverlies aan beide oren meer dan 35 db is, dan is een verwijsbrief van de huisarts voldoende. Is dit gehoorverlies niet vastgesteld, dan kan alleen de audioloog of specialist u verwijzen.

Naast een verwijsbrief heeft u ook het audiogram nodig. Op de pagina  verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het pakket ‘Beter communiceren’? Bekijk onze contactgegevens.