Trainingsprogramma Werken aan tinnitus

GGMD heeft een tinnitusprogramma dat is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die aansluiten op de ernst van de klachten. Klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek ‘Eerste hulp bij oorsuizen’ heeft ons hierbij geadviseerd. Eerst volgt u de algemene cursus ‘Controle over tinnitus’.

Na deze cursus wordt samen met u gekeken welke behoefte u verder heeft. Indien u meer hulp nodig heeft kunt u, in overleg met een hulpverlener van GGMD, kiezen voor een vervolgtraject in de vorm van de basistraining of de intensieve training.

Schrijf u in voor het programma ‘Werken aan tinnitus door het aanmeldformulier in te vullen.

Cursus: ‘Controle over tinnitus’
De cursus ‘Controle over tinnitus’ is voor iedereen met tinnitusklachten. De cursus is ontwikkeld door Olav Wagenaar en bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur. U krijgt informatie over oorsuizen en hyperacusis, over wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en hoe u de gevolgen beheersbaar kunt maken. Ook uw partner is van harte welkom bij deze cursus.

Basistraining ‘Werken aan tinnitus’
De basistraining sluit aan op de cursus ‘Controle over tinnitus’. De daar behandelde onderwerpen worden in deze training verder uitgediept. Er is ruimte om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen en we staan stil bij wat het oorsuizen voor u betekent. We richten ons vooral op wat u zelf kunt doen om de last die u ervaart te verminderen.

Deskundige medewerkers van GGMD begeleiden dit programma. Bij de basistraining wordt gewerkt met kleine groepen. De training bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en vindt overdag plaats. Na drie maanden is er een terugkombijeenkomst.

Intensieve training ‘Werken aan tinnitus’
Ook de intensieve training sluit aan bij de cursus ‘Controle over tinnitus’. Het doel van deze training is uw tinnitus beter te kunnen beheersen en beïnvloeden. De intensieve training bestaat uit drie verschillende therapieën die op elkaar zijn afgestemd en samen een geheel vormen:
· cognitieve gedragstherapie
· psychomotorische therapie

Bij de intensieve training wordt gewerkt met kleine groepen. De training bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten die bijna een hele dag duren. Na drie maanden is er een terugkombijeenkomst.

Kosten
Dit behandelprogramma zit in het basispakket van de zorgverzekering. De kosten tellen wel mee voor uw eigen risico. Om de kosten door uw verzekering vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig.

Op de pagina  verwijzers staat informatie over het verwijzen. Deze informatie is voor uw huisarts, audioloog, specialist.

Aanmelden en meer informatie
Na aanmelding voor de cursus ‘Controle over tinnitus’ heeft u eerst een individueel aanmeldgesprek met een hulpverlener van GGMD. Wij adviseren u dringend om vóór het aanmeldgesprek naar een KNO-arts te gaan. Neem uw audiogram mee naar het aanmeldgesprek.

Wilt u meer informatie? Bekijk onze contactgegevens.

De folder over het trainingsprogramma tinnitus is hier te vinden.

[wplistcal display_mode=”4″]