Trainingsprogramma Werken aan tinnitus

Piep in oor?

“Help, mijn oor piept”? GGMD biedt een speciaal tinnitusprogramma aan, genaamd “Werken aan tinnitus”. Dit programma is opgebouwd uit verschillende onderdelen, die specifiek zijn ontworpen om aan te sluiten bij de ernst van uw tinnitussymptomen. Klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek ‘Eerste hulp bij oorsuizen’, heeft ons geadviseerd bij de ontwikkeling van dit programma. Het begint met de cursus ‘Controle over tinnitus’, een essentiële stap in uw tinnitusbehandeling.

Na deze cursus evalueren we samen uw behoeften. Als u verdere ondersteuning nodig heeft, kunt u in overleg met een hulpverlener van GGMD kiezen voor een vervolgtraject, zoals de basistraining of de intensieve training.

Meld u aan voor het Trainingsprogramma Werken aan tinnitus via het aanmeldformulier.

 

button aanmeldformulier

 

Cursus: ‘Controle over tinnitus’

Deze cursus is speciaal ontworpen voor iedereen die last heeft van een piep in het oor of andere tinnitus-symptomen. Ontwikkeld door Olav Wagenaar, biedt de cursus in twee bijeenkomsten van twee uur inzicht in oorsuizen en hyperacusis. U leert over mogelijke oorzaken, gevolgen en hoe u de impact van tinnitus kunt beheersen. Partners zijn ook welkom om deel te nemen.

 

Basistraining ‘Werken aan tinnitus’

Na de cursus ‘Controle over tinnitus’ kunt u verder gaan met de basistraining. Hier verdiepen we de onderwerpen en bieden we ruimte voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten. De focus ligt op zelfhulpstrategieën om de last van tinnitus-symptomen te verminderen.

Deskundige medewerkers van GGMD begeleiden deze tinnitus-behandeling. De basistraining bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur en een terugkombijeenkomst na drie maanden.

 

Intensieve training ‘Werken aan tinnitus’

Deze training is een verdieping van de cursus ‘Controle over tinnitus’. Het doel is om uw tinnitus beter te beheersen en te beïnvloeden. De training combineert cognitieve gedragstherapie met psychomotorische therapie, beide effectieve vormen van oorsuizen-therapie.

Net als bij de basistraining, bestaat de intensieve training uit meerdere bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden.

Kosten
Deze tinnitus-behandeling is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering, de kosten tellen mee voor uw eigen risico. Een verwijzing van een huisarts of specialist is vereist voor vergoeding.

Voor verwijzingsinformatie kunt u terecht op onze verwijzerspagina. Deze informatie is voor uw KNO-arts, huisarts, audioloog, specialist.

 

Aanmelden en meer informatie

Na aanmelding voor de cursus ‘Controle over tinnitus’ volgt een individueel gesprek met een GGMD-hulpverlener. We adviseren u om voorafgaand aan dit gesprek een KNO-arts te raadplegen en uw audiogram mee te nemen.

Voor meer informatie kunt u onze contactgegevens raadplegen.

De folder over het trainingsprogramma tinnitus is hier te vinden.

button aanmeldformulier