Bestuurswisseling bij GGMD

PERSBERICHT

Bestuurswisseling bij GGMD voor Doven en Slechthorenden

Gouda, 2 maart 2017 – Op 1 mei aanstaande stopt Kees Knol als bestuurder van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD). Harry Bosma neemt per 1 juni het stokje van hem over en zal voortbouwen op het stevige fundament dat Kees Knol gelegd heeft.

Na zo’n 17 jaar, eerst als directeur en sinds 2008 als bestuurder van GGMD en zijn rechtsvoorgangers Madido en DDS aan de organisatie verbonden te zijn geweest, legt Kees Knol zijn taken neer. Hij is de gedreven en stuwende kracht die GGMD succesvol landelijk op de kaart heeft gezet als een professionele en volwaardige ambulante zorg- en dienstverlener voor mensen met een auditieve beperking. Sterke pijlers onder GGMD zijn de maatschappelijke dienstverlening, geestelijke gezondheidszorg en loopbaanbegeleiding. De raad van toezicht dankt en waardeert Kees Knol hier zeer voor.

Harry Bosma heeft vanuit de raad van toezicht als opdracht gekregen GGMD de komende jaren op dit fundament verder door te ontwikkelen. De missie van GGMD blijft onveranderd: wij helpen mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben zo gezond en zelfstandig mogelijk te leven, zodat zij volwaardig en actief kunnen deelnemen aan de samenleving.

Nieuwe bestuurder
Harry Bosma (45) heeft na zijn verpleegkundige opleiding sociale wetenschappen gestudeerd en vervolgens zijn MBA behaald. Zijn bestuurlijk directionele kwaliteiten heeft hij aanvankelijk opgedaan bij diverse onderdelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en daarna met name bij twee multifunctionele zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Momenteel is hij werkzaam als divisiedirecteur bij de Stichting Amerpoort te Baarn en als toezichthouder in de VVT. In het verleden was hij onder meer voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal. Over zijn overstap naar GGMD zegt hij: “GGMD voor Doven en Slechthorenden is een prachtige organisatie waar veel medewerkers zelf ook weten wat het is om doof of slechthorend te zijn. De organisatie biedt een mooi, breed en landelijk palet aan geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Ik kijk ernaar uit om samen met alle betrokkenen de ingeslagen weg te continueren en daarbij de kansen die er liggen op te pakken.”

GGMD
GGMD biedt mensen met een auditieve beperking hulp bij communicatie-, participatie- en psychische problematiek. Daartoe worden advies, therapie, training, loopbaanbegeleiding en andere vormen van ondersteuning geboden vanuit verschillende locaties door heel Nederland.

—————————————————————————-

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor meer informatie over het afscheid van Kees Knol en de komst van Harry Bosma kunt u contact opnemen met de heer Bastiaansen, voorzitter van de raad van toezicht van GGMD via 0252 – 376809.

Voor meer informatie over het aanbod van GGMD verwijzen wij u naar www.ggmd.nl.