Cliëntenraad nieuwsbrief GGMD augustus 2020 – alleen tekst

NIEUWSBRIEF CLIËNTENRAAD GGMD

Beste cliënt van GGMD,

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de cliëntenraad van GGMD. Als cliëntenraad vinden wij het belangrijk om in contact met cliënten te staan. We informeren u graag over wie zijn, waar we mee bezig zijn en wat we bereikt hebben. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van ontwikkelingen bij de cliëntenraad.

In deze eerste nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

 • Wat doet de cliëntenraad?
 • Hoe komt u in contact met de cliëntenraad?
 • Wie zijn de leden van de cliëntenraad?
 • Oproep: leden gezocht voor cliëntenraad
 • Recente activiteiten cliëntenraad

WAT DOET DE CLIËNTENRAAD?

Het is belangrijk dat cliënten kunnen meepraten en meedenken. Over wat er in de organisatie gebeurt. Daarom is er de cliëntenraad. Die praat namens alle cliënten met de bestuurder. Wat een cliëntenraad mag doen staat in de wet. Die wet heet: de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De bestuurder van GGMD moet de cliëntenraad om advies vragen over veranderingen die belangrijk zijn voor alle cliënten.

Daarnaast kan de cliëntenraad ook zelf ongevraagd advies geven. Over onderwerpen die belangrijk zijn voor cliënten.

Wat is de taak van een cliëntenraad?

De cliëntenraad:

 • houdt contact met de cliënten
 • weet wat cliënten van onderwerpen vinden
 • spreekt namens cliënten
 • geeft advies om de kwaliteit van zorg positief te beïnvloeden
 • vertegenwoordigd cliënten

HOE KOMT U IN CONTACT MET DE CLIËNTENRAAD?

De cliëntenraad wil weten wat cliënten vinden van GGMD en wat hun ervaring is met de zorg van GGMD. Dit blijkt voor een deel uit het clienttevredenheidsonderzoek. Maar u kunt daarnaast ook uw ervaringen direct met ons delen. Wij kunnen deze ervaringen dan namens u delen met het bestuur van GGMD.

Zijn er dingen bij GGMD die u mist? Dingen waar u ontevreden over bent? Of dingen die u graag anders wil? U kunt dan contact met ons opnemen via e-mail. Ons e-mail adres is clientenraad@ggmd.nl.

OPROEP: LEDEN GEZOCHT VOOR CLIËNTENRAAD

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de cliëntenraad of meer te willen weten hierover kunt u altijd een mailtje sturen naar clientenraad@ggmd.nl. Wij zijn nog op zoeken naar cliënten of ouders/verwanten van cliënten die onze raad willen versterken!

RECENTE ACTIVITEITEN CLIËNTENRAAD

In het kort de zaken waar de cliëntenraad mee aan de slag gaat of is geweest de komende tijd:

 • betrokken bij profiel nieuwe bestuurder en wervingsselectie
 • advies uitgebracht benoeming nieuwe bestuurder
 • advies uitgebracht begroting 2020
 • bespreken VIM (Veilig Incident Melden) meldingen en analyse daarvan

WIE ZIJN DE LEDEN VAN DE CLIËNTENRAAD VAN GGMD?

Voorzitter cliëntenraad: ALEXANDER VAN VEEN

Ik ben jaren werkzaam geweest als audicien en ben sinds 2016 plotsdoof. Voor mij is het belangrijk contact met de doelgroep te houden en de tweetaligheid te waarborgen en kritisch de ontwikkelingen te volgen van GGMD. Eerder was ik vicevoorzitter van de cliëntenraad en sinds dit jaar ben ik gekozen als voorzitter.

Lid cliëntenraad: WILLEM DEKKER

Mijn naam is Willem Dekker. Ik ben 62 jaar, woon in Zoetermeer en ben gepensioneerd Landmacht kolonel. Ik ben al ongeveer 20 jaar (zeer) slechthorend. Sinds 7 jaar doe ik bij Hoormij.NVVS vrijwilligerswerk op het gebied van collectieve belangenbehartiging en voorlichting. Vanuit die rol zit ik nu ruim vier jaar in de CR als vertegenwoordiger van Hoormij.NVVS.

Lid cliëntenraad: MACHIEL DE ZOETE 
Ik zit in de clientraad vanwege de wortels van GGMD tweetaligheid (o.a. gebarentaal gebruik en info). Daarnaast vind ik het toetsen en bewaken van ontwikkelen van clientbelangen in het totale cliënten spectrum van GGMD belangrijk. Zelf ben ik levens- en ervaringsdeskundige op doof- en slechthorende gebied.

Lid cliëntenraad: COBY KEULEN
Ik ben Coby Keulen en ben 60 jaar. Ik ben al lang slechthorend en draag al meer dan 30 jaar gehoorapparaten. In 2016 werd ik plotsdoof en ben toen bij de GGMD terecht gekomen waar ik fantastisch geholpen ben. Toen er later mensen voor de cliëntenraad werden gevraagd heb ik me aangemeld en heb daar nog steeds geen spijt van. Het voelt goed om iets terug te kunnen doen ook al is dit niet nodig natuurlijk.

Ambtelijk secretaris cliëntenraad: JACQUELINE COX

Ik werk vanuit Stichting LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap) als ondersteuner/ambtelijk secretaris voor de cliëntenraad GGMD. Ik heb jarenlange ervaring met medezeggenschap cliënten en vindt het belangrijk dat cliënten mee kunnen praten over HUN zorg.