50% kortingsactie

GGMD geeft 50% korting op het lidmaatschap van Dovenschap, NVVS, Stichting Plotsdoven en Laatdoven, FODOK, NDJ en SH-Jong

De 50% korting geldt voor cliënten van GGMD en voor het eerste jaar van het lidmaatschap. Na dit jaar kunt u zonder verplichtingen opzeggen of lid blijven, u betaalt dan het hele lidmaatschap. Deze actie geldt niet voor mensen die al lid zijn van de Dovenschap, NVVS, Stichting Plotsdoven en Laatdoven, FODOK, NDJ en SH-Jong.

 

Dovenschap

Dovenschap maakt zich sterk voor een toegankelijke maatschappij voor dove, slechthorende en gebarentalige mensen. Zij doet dat door middel van voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Betaal met de GGMD 50% kortingsactie in 2017 slechts € 12,50 lidmaatschap.
www.dovenschap.nl

Stichting Plotsdoven en Laatdoven

De stichting Plotsdoven en Laatdoven geeft voorlichting, organiseert activiteiten in het kader van lotgenotencontact, stimuleert goede opvang en hulpverlening, en komt op voor de specifieke belangen van plots- en laatdoven. Betaal met de GGMD 50% kortingsactie in 2017 slechts € 12,50 donateurschap (gezinnen € 17,50).
www.stichtingplotsdoven.nl (zet in het vak voor opmerkingen: 50% korting GGMD)

NVVS

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden is onderdeel van Stichting Hoormij. De NVVS organiseert themabijeenkomsten, geeft informatie en komt op voor de belangen van iedereen met een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis. Betaal met de GGMD 50% kortingsactie in 2017 slechts € 16,25 lidmaatschap.
www.stichtinghoormij.nl

FODOK

De FODOK behartigt de belangen van dove kinderen en hun ouders, geeft informatie en biedt ouders gelegenheid elkaar te ontmoeten. Alleen ouders kunnen lid worden. Betaal met de GGMD 50% kortingsactie in 2017 slechts € 12,50 lidmaatschap.
www.fodok.nl (zet in het vak ‘Hoe heb je kennis genomen van het bestaan van de FODOK?’ ook de opmerking: 50% korting GGMD)

Nederlandse Dove Jongeren – NDJ

NDJ behartigt de belangen van dove jongeren. Daarnaast is het een ontmoetingsplaats en bevordert het de empowerment en ontwikkeling van dove jongeren. Betaal met de GGMD 50% kortingsactie in 2017 slechts
€ 12,50 lidmaatschap.
www.dovejongeren.nl (stuur na het invullen van het formulier een mail naar info@dovejongeren.nl om aan te geven dat je gebruik wilt maken van de GGMD 50% kortingsactie)

SH-Jong

SH-Jong organiseert creatieve, sportieve en leerzame activiteiten voor slechthorende jongeren, geeft voorlichting aan slechthorende jongeren en behartigt hun belangen. SH-Jong is onderdeel van Stichting Hoormij. Betaal met de GGMD 50% kortingsactie in 2017 slechts € 12,50 lidmaatschap.
www.stichtinghoormij.nl