Gemeenten

Deze pagina is voor medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met de WMO.

De ambulante hulp- en dienstverlening voor dove, doofblinde en ernstig slechthorende mensen wordt vanaf 2015 voor een belangrijk deel afhankelijk van gemeentelijke financiering. In een notendop:
Wmo
 hulpverlening aan volwassen vroegdove mensen
• hulpverlening aan volwassen doofblinde mensen
• incidenteel ernstig slechthorenden, plots- en laatdove mensen
Jeugdwet
• jeugd-GGz voor dove en ernstig slechthorende kinderen
• opvoedtraining voor ouders van dove en ernstig slechthorende kinderen

Landelijke inkoopovereenkomsten

VWS en VNG hebben de gespecialiseerde hulp- en dienstverlening voor dove mensen aangewezen voor een landelijke overeenkomst, omdat:
• Er specifieke expertise noodzakelijk is waarover slechts enkele instellingen beschikken.
• Het per gemeente gaat om heel kleine doelgroep.

Zeg JA tegen drempelloze en gratis toegang tot het dovenmaatschappelijk werk

VNG adviseert gelijke behandeling van dove en horende mensen. In tegenstelling tot het vrij toegankelijk en vrijwel altijd gratis algemeen maatschappelijk werk, staat dat voor het dovenmaatschappelijk werk een inkomensafhankelijke bijdrage gevraagd wordt en het pas toegankelijk is met een beschikking van de gemeente.
Voor dove en horende mensen moeten gelijke voorzieningen gecreëerd worden. GGMD heeft gemeenten daarom gevraagd op voorhand in te stemmen met maximaal 10 uur vrij toegankelijk dovenmaatschappelijk werk per cliënt per jaar voor mensen die zich rechtstreeks tot GGMD wenden. Al meer dan 180 gemeenten hebben hierin toegestemd.

Vanaf 1 januari 2018 hoeft voor dovenmaatschappelijk werk geen eigen bijdrage meer betaald te worden. De CAK eigen bijdrage code (450) voor het product DMW verdwijnt dan. De VNG-commissie Gezondheid en Welzijn gaf hiervoor in mei 2017 groen licht.

GGMD: een van de weinige instellingen die hulpverlening bieden aan mensen met een gehoorbeperking

GGMD levert in het hele land ambulante hulp- en dienstverlening aan dove, doofblinde en slechthorende mensen en hun naasten. Denk hierbij aan het ondersteunen en bevorderen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van participatie, re-integratie, werkbegeleiding en geestelijke gezondheidszorg.