Logopedisten

GGMD werkt samen met logopedisten om het spraakafzien te verbeteren bij slechthorenden en plots- en laatdoven.

Werkboek spraakafzien voor logopedisten

Voor het geven van de training Spraakafzien heeft GGMD een nieuw werkboek ontwikkeld. Aan de inhoud van het werkboek hebben Caroline van Daelen, Hella Allessie, Paula Hettinga en Kristel Cobussen (allen logopedist) een grote bijdrage geleverd. De stichting Plotsdoven maakte deel uit van de redactieraad.
Het werkboek is door logopedisten gratis te downloaden. Na het invullen van een vragenlijst ontvangt u hiervoor per mail een link. Via deze vragenlijst kunt u ook:

  • informatie opvragen over samenwerking met GGMD
  • aanmelden voor de nieuwsbrief spraakafzien van GGMD
  • contactgegevens doorgeven zodat wij naar u kunnen doorverwijzen voor spraakafzien
  • informatie opvragen over de 3-daagse post-hbo-opleiding spraakafzien

Samenwerking logopedisten en GGMD

Spraakafzien maakt bij GGMD onderdeel uit van het pakket Beter communiceren. Dit pakket omvat diverse vaardigheden die bijdragen aan een betere communicatie zoals een training NmG, een assertiviteitstraining, spraakafzien, persoonlijke begeleiding en advies over hulpmiddelen. Voor het onderdeel spraakafzien wordt samengewerkt met logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in spraakafzien. Gewerkt wordt met het bovengenoemde werkboek. Via de vragenlijst kunt u meer informatie over de samenwerking, werkwijze, financiering, voorwaarden en kwaliteitscriteria opvragen.

Deskundigheidsbevordering spraakafzien

GGMD heeft in samenwerking met logopedisten een post-hbo-opleiding van drie dagen ontwikkeld. Accreditatie wordt verleend.

De logopedisten die betrokken waren bij het ontwikkelen van het werkboek spraakafzien nodigen geïnteresseerde logopedisten uit om samen het werkboek actueel te houden, ervaringen uit te wisselen en deskundigheid op dit terrein te bevorderen. Hiertoe zal jaarlijks een bijeenkomst worden georganiseerd. Van deze bijeenkomst wordt melding gemaakt in onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief spraakafzien

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom spraakafzien, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief. Dat kan per mail naar logopedie@ggmd.nl of via de vragenlijst.

Contact

Voor meer informatie kunt u mailen naar logopedie@ggmd.nl.