Tinnitus

Op deze pagina vindt u informatie voor verwijzers en voor werkgevers, arbodiensten, gemeenten, UWV en audiciens.

Informatie voor verwijzers

Ons hulpaanbod tinnitus is georganiseerd als stepped-care programma.

  1. Als er geen contra-indicatie is, starten we als regel na een individuele intake met de neuropsychologische groepsinterventie “Controle over Tinnitus” (COT). In twee bijeenkomsten leert de patiënt wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en hoe hij/zij de gevolgen beheersbaar kan maken.
  2. Heeft de patiënt niet genoeg aan stap 1, dan bieden wij binnen de Basis GGz een vervolgprogramma – in een groep van 4 tot 6 deelnemers – dat in 6 bijeenkomsten uitgebreider ingaat op wat de patiënt zelf kan doen om de klachten die hij/zij ervaart te doen verminderen.
  3. Bij zeer ernstig lijden door tinnitus volgt na stap 1 een vervolgprogramma in de Specialistische GGz – zo mogelijk in groepsverband (10 bijeenkomsten), zo nodig individueel. Dit programma werkt m.b.v. cognitieve gedragstherapie en psychomotorische therapie aan het doen verminderen van de lijdensdruk. Daarnaast is behandeling m.b.v. psychofarmaca mogelijk. Bij hoge urgentie is directe inzet van Specialistische GGz mogelijk.

Verwijzen

Voldoet uw patiënt aan de zorgvraagzwaarte voor Basis GGz, dan kunt u hem/haar voor die Basis GGz naar GGMD verwijzen onder de vermoedelijke diagnose somatoforme stoornis. Overstijgt uw patiënt de zorgvraagzwaarte voor Basis GGz, dan verwijst u naar GGMD voor Specialistische GGz (ook op de diagnose somatoforme stoornis).
Wij verzoeken u vriendelijk het audiogram of de audiologische gegevens van de KNO-arts bij te sluiten bij de verwijsbrief.

Download hier de verwijsbrief GGz volwassenen.

Collegiaal overleg

Voor collegiaal overleg met de GZ-psycholoog over ons behandelaanbod tinnitus en hyperacusis verbinden wij u graag door via 088 – 43 21 700.

Informatie voor werkgevers, arbodiensten, gemeenten, UWV en audiciens

Heeft u een werknemer, werkzoekende of klant die last heeft van tinnitus?
GGMD helpt bij het beheersbaar maken van de gevolgen van tinnitus. Ook op het werk!

Tinnitusprogramma

Wij bieden een uniek tinnitusprogramma dat bestaat uit drie onderdelen. De algemene cursus ‘Controle over tinnitus’ voor iedereen met tinnitus, en twee trainingen die aansluiten bij de zwaarte van de klachten. Het hele programma staat beschreven in de flyer Werken aan tinnitus Werken aan tinnitus. Naast het groepsprogramma Werken aan tinnitus is ook individuele begeleiding mogelijk en geven wij communicatietrainingen.

Deskundige medewerkers

Bij GGMD werken deskundige medewerkers die begrijpen hoe het is om tinnitus te hebben. Zij kunnen helpen bij het beheersbaar maken van de gevolgen van tinnitus.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 088 – 43 21 700 of contact@ggmd.nl. Of kijk eens rond op onze website.