Verwijzers

Deze pagina is voor huisartsen, KNO-artsen, audiologen, jeugdartsen en andere medisch specialisten.

Verwijsbrieven en informatiebladen

 • Verwijsbrief GGz volwassenen
  Ambulante (specialistische) GGz voor doven en slechthorenden. (informatieblad)
  Ambulante basis en specialistische GGz bij tinnitus en hyperacusis. (informatieblad)
 • Verwijsbrief Zvw-ZG (zintuiglijk gehandicapten)
  Hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière en gehoorverlies. Als hoortoestellen onvoldoende soelaas bieden, moet de patiënt zich leren aanpassen aan zijn definitieve beperking. (informatieblad)
 • Verwijsbrief Jeugdwet (opvoedondersteuning en jeugd-GGz)
  Hulpverlening aan dove en ernstig slechthorende kinderen, en horende kinderen in dove gezinnen. (informatieblad)

Onze doelgroep

GGMD werkt voor vroeg-, plots-, en laatdoven, doofblinden, slechthorenden, mensen met tinnitus, de ziekte van Ménière, hyperacusis of een cochleair implantaat (CI)

GGMD biedt:

Onze medewerkers zijn gewend multidisciplinair samen te werken.

Wachttijden voor geestelijke gezondheidszorg

In het schema staan de gemiddelde wachttijden voor de behandeling. Deze zijn in principe gelijk voor iedere hoofddiagnosegroep. De wachttijd is niet afhankelijk van de verzekeraar. Voor specifieke informatie over de behandelwachttijden kunt u contact met ons opnemen.

Klik op het schema om het te vergroten.

Klik op het schema om het te vergroten.

Kwaliteitsstatuut

De Zorgverzekeringswet verplicht alle aanbieders van GGz om vanaf 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut te hebben. Het doel van het kwaliteitsstatuut is dat zowel patiënten als zorgverzekeraars weten:

 • welke zorgverleners bij een GGz-behandeling betrokken zijn
 • welke afspraken over de samenwerking deze zorgverleners hebben

Deskundige medewerkers die kunnen communiceren met doven en slechthorenden

Bij GGMD werken onder andere maatschappelijk werkers, loopbaanbegeleiders, psychologen, psychiaters en docenten gebarentaal. Zij kunnen communiceren met mensen die doof of doofblind zijn of een hoorprobleem hebben. Zij kunnen gebaren, of communiceren met u via een schrijf- of gebarentolk. De medewerkers van GGMD begrijpen hoe het is om een hoorprobleem te hebben en kennen de dovencultuur. Veel medewerkers bij GGMD zijn zelf doof of slechthorend.

Klik hier voor een overzicht van alle functies binnen GGMD.

Waar

Basis en specialistische GGz voor volwassenen bieden we vanuit alle GGMD-locaties (m.u.v. Groningen).
GGz voor Kind & Jeugd bieden we vanuit de locaties Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Vught en Zoetermeer. Op verschillende plaatsen in Nederland werken we nauw samen met Kentalis en Auris.

Informatie en overleg

Neem voor informatie of overleg contact met ons op via 0182 – 670 235 of contact@ggmd.nl. Wij staan u graag te woord.

Aanmelden van cliënten

Cliënten kunnen zich zelf bij GGMD aanmelden via het aanmeldformulier of door contact met ons op te nemen.

Crisissituaties

Wij zijn elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op 0182 – 670 235. Na 17.00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u terecht bij de huisartsenpost of de politie, deze kunnen zo nodig andere diensten inschakelen.
Heeft u met spoed een tolk nodig, neem dan contact op met Tolknet.

Zeker in crisissituaties vraagt het contact maken met dove en slechthorende mensen om specifieke deskundigheid. Neem geen risico. Neem contact op met GGMD voor gespecialiseerde hulp.