Voorlichting en training

Voorlichting aan professionals

GGMD biedt kortdurende voorlichting aan opleidingen, belangenorganisaties, instellingen, en bedrijven die een directe link hebben met de doelgroep doven en slechthorenden, of daartoe behoren.
Dit kan gaan over communicatie, de diversiteit aan gehoorproblematiek en de gevolgen daarvan, en de mogelijkheden van hulpmiddelen en hulpverlening.

Training aan professionals

GGMD biedt trainingen aan (horende) professionals die werken met en/of voor mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben. Training over communicatie, de gevolgen van gehoorverlies etc. wordt afgestemd op de vraag van de professional en op de specifieke werksituatie. Bijvoorbeeld:

Kosten: voor bedrijven, opleidingen en instellingen maken wij op verzoek een offerte.

Lees hier wat Ergon Logistieke Diensten van de workshops van GGMD vindt.

Contact

Wilt u meer informatie of kennismaken met een van onze voorlichters of trainers, neem dan contact op via 088 – 43 21 700 of contact@ggmd.nl.