Arbeidsdeskundig onderzoek

Als een medewerker dreigt uit te vallen op het werk of al uitgevallen is, komt een arbeidsdeskundige in beeld. De arbeidsdeskundige onderzoekt of de huidige functie passend is. Mocht dit niet zo zijn dan wordt gekeken of de functie passend te maken is, of dat binnen de organisatie gekeken moet worden naar andere functies die passend zijn of passend gemaakt kunnen worden.

Op verzoek van de personeelsfunctionaris, de werkgever, de bedrijfsarts of de medewerker zelf onderzoekt de arbeidsdeskundige de belasting (de zwaarte van de functie) en de belastbaarheid (diagnose verzekerings- of bedrijfsarts) van de cliënt.

GGMD heeft eigen arbeidsdeskundigen in huis, gespecialiseerd in de doelgroep doven en mensen met een hoorprobleem.

Contact

Heeft u vragen of wilt u werkplekadvies, neem dan contact met ons op.