Re-integratietrajecten

GGMD voert in opdracht van werkgevers, gemeenten en UWV re-integratietrajecten uit voor werknemers en werkzoekenden met een auditieve beperking (zowel in spoor 0 als in spoor 1 en spoor 2 in het kader van de Wet verbetering poortwachter). In overleg met de opdrachtgever en de werknemer wordt het re-integratietraject bepaald. Voorlichting aan collega’s over de gehoorproblematiek en communicatie maakt hier vaak deel van uit.

Contact

Heeft u vragen of wilt u kennismaken, neem dan contact met ons op.