Beeldende therapie bij tinnitus

Tinnitus, het horen van geluid zonder een aanwezige geluidsbron, vermindert de kwaliteit van leven. Beeldende therapie, in combinatie met andere therapeutische behandeling, kan bijdragen aan verbetering. Uit een kwalitatief onderzoek, uitgevoerd bij 12 mensen met tinnitus, bleek dat het vormgevingsproces bij beeldende therapie cliënten aanspreekt op een actieve, betrokken en reflecterende houding. Daarmee kan men leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen waardoor men zicht krijgt op de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de klacht. De effecten van beeldende therapie die door participanten werden genoemd, zoals ontspanning, afleiding, plezier en trots, zijn belangrijke hulpbronnen om de veerkracht te helpen herstellen. Lees hier het hele artikel.

Artikel van Tineke de Graaff (beeldend therapeut bij GGMD), dr. F. de Boer (wetenschappelijk docent bij de afdeling Metamedica, VUmc Amsterdam, en docent bij de Master of Arts Therapies van Zuyd Hogeschool, Sittard) en
dr. C.M. Schoot (als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de Master of Arts Therapies, en aan het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVak) van Zuyd Hogeschool, Sittard).
Dit artikel is verschenen bij MGV 2014; 69 (5): 37-41

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.