Cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ

GGMD meet de cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ met behulp van CQi. CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten […] Lees meer

Wienand Remkes benoemd tot lid RvT bij GGMD

Op 23 november heeft de Raad van Toezicht (RvT) van GGMD, in samenspraak met de Cliëntenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR), gesprekken gevoerd met kandidaten die waren voorgedragen voor […] Lees meer

Contracten met zorgverzekeraars voor 2024

Zorg kost geld. Als u voor begeleiding of behandeling komt dan worden kosten gemaakt door GGMD. Deze kosten moeten betaald worden. Meestal doet uw zorgverzekeraar dit. De onderhandelingen […] Lees meer

Altijd een suis of piep in je oor? Je bent niet de enige!

In Nederland hebben naar schatting 6 miljoen mensen ervaring met oorsuizen, ook wel tinnitus genoemd. Hiervan hebben ongeveer 1 miljoen mensen constant last van een hinderlijke toon. De […] Lees meer

GGMD benoemt Charles Laurey tot inkomend voorzitter Raad van Toezicht

GGMD voor Doven en Slechthorenden, heeft Charles Laurey benoemd tot inkomend voorzitter. In het najaar volgt hij Dorel Smits-Hoekstra, wiens tweede zittingstermijn dan verstrijkt, op als voorzitter. Charles […] Lees meer

Meepraten namens cliënten? Kom bij de cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar cliënten van GGMD die bezig willen zijn met de toekomst van cliënten van GGMD. Wilt u graag meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken […] Lees meer