Sprekersacademie Functionele Definitie van doofblindheid op 6 maart

In 2022 is vanuit Deelkracht en Kennis over zien de functionele definitie van doofblindheid opgeleverd. Deze is aanvullend op de medische definitie. De functionele definitie beschrijft de problemen […] Lees meer

GGMD start in Apeldoorn met GGZ-behandelingen

GGMD start in Apeldoorn met het aanbieden van GGZ voor dove en slechthorende mensen en mensen met andere gehoorbeperkingen zoals bijvoorbeeld tinnitus. GGMD biedt verschillende diensten aan waaronder […] Lees meer

Lees G.hoor, het magazine van GGMD

G.hoor, het magazine van GGMD is gepubliceerd. Alle cliënten krijgen het magazine toegestuurd. In G.hoor staan verhalen door, voor en over dove en slechthorende mensen. GGMD is er […] Lees meer

Beknopte geschiedenis van het CI

André Djourno en Charles Eyriès worden gezien als de grondleggers van het moderne cochleair implantaat (CI). Djourno, die was opgeleid als ingenieur, had aan het begin van de […] Lees meer

Lieke Jansen per 12 december interim-bestuurder van GGMD

Op 12 december is Lieke Jansen gestart als interim-bestuurder van GGMD voor Doven en Slechthorenden. Zij neemt voorlopig de taken van Hetty van Oldeniel over die om gezondheidsredenen […] Lees meer

Tolk aanvragen? Motiveer jouw aanvraag!

Cliënten van GGMD die eenzijdig doof zijn en een schrijftolk bij het UWV aanvroegen, kregen een afwijzing. GGMD heeft bij het UWV een signaal afgegeven dat deze mensen […] Lees meer