Cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ

GGMD meet de cliënttevredenheid binnen de Basis-GGZ met behulp van CQi. CQI is de afkorting van Consumer Quality Index. Dit is een meetinstrument waarmee zorgaanbieders ervaringen van cliënten in kaart kunnen brengen. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om het aantal deelnemers aan de tevredenheidsmeting te verhogen. In 2022 hebben we voldoende respondenten voor een nulmeting.

De komende jaren doen we ons best het aantal gemeten ervaringen voldoende hoog te houden, zodat we dan kunnen gaan vergelijken met voorgaande jaren. Dan kunnen we reflecteren op de inhoud en leren waar we verder kunnen verbeteren.

We zijn verheugd dat onze cliënten ons waarderen met een 8,3.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.