Contracten met zorgverzekeraars voor 2024

Zorg kost geld. Als u voor begeleiding of behandeling komt dan worden kosten gemaakt door GGMD. Deze kosten moeten betaald worden. Meestal doet uw zorgverzekeraar dit. De onderhandelingen met zorgverzekeraars over contracten voor volgend jaar zijn inmiddels in volle gang.

 

Contractering zorgverzekeraars 2024

Sinds augustus voeren GGMD en zorgverzekeraars gesprekken met elkaar. Het doel van deze gesprekken is het maken van (financiële) afspraken over de zorgverlening en vergoedingen voor het jaar 2024. Bent u reeds in behandeling/begeleiding  bij GGMD of bestaat de kans dat u in 2024 voor zorg bij GGMD komt? Dan is het voor u belangrijk om uit te zoeken of GGMD een contract heeft met de zorgverzekeraar van uw keuze.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract gesloten met GGMD voor het jaar 2024, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten vrijwel volledig. Wel dient u altijd zelf uw (vrijwillig) eigen risico te betalen. Hoeveel zorg en welke zorg vervolgens vergoed wordt, hangt af van de door u gekozen (aanvullende) zorgverzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden. Neemt u bij vragen over de hoogte van de vergoeding altijd contact op met uw zorgverzekeraar.

 

Gevolgen bij wel een contract in 2023, geen contract in 2024

Met een aantal zorgverzekeraars hebben we in 2023 wel een contract, maar in 2024 geen contract.  Krijgt u in 2023 al zorg van GGMD, dan zetten we de zorg in 2024 nog enige tijd door. We raden aan goed te kijken naar uw zorgverzekering en te kijken of er óók in 2024 een contract tussen deze verzekeraar en GGMD is. Dit kunt u zien in het overzicht onderaan deze pagina. Dit overzicht wordt wekelijks bijgewerkt.

 

Combinatie Zintuigelijke Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

GGMD biedt verschillende soorten zorg die door zorgverzekeraars wordt betaald. Het gaat om zintuigelijke gehandicaptenzorg (ZG) en geestelijk gezondheidszorg (GGZ).

ZG heeft als doel om u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. GGMD biedt cliënten zorg in de vorm van het vaststellen van de ernst van de beperking, het leren omgaan met de beperking en het vergroten van de zelfredzaamheid.

GGZ is ondersteuning bij psychische problemen.

Het komt voor dat GGMD wel een contract heeft met een verzekeraar voor ZG maar niet voor de GGZ.

Weet u niet welke zorg u krijgt? Overleg dan met uw begeleider of behandelaar.

Krijgt u in 2024 naast ZG ook GGZ en heeft uw zorgverzekeraar geen contract met GGMD, dan moet u voor de GGZ contact op nemen met de zorgbemiddeling van uw zorgverzekeraar om te overleggen welke andere aanbieder u de zorg kan bieden.

 

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met GGMD en staat u bij ons op de wachtlijst?

  • Cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar we in 2024 geen contract mee hebben, kunnen we helaas NIET in behandeling nemen.
  • Houd onze website goed in de gaten om te zien of uw zorgverzekeraar een contract met ons heeft.
  • Uw zorgverzekeraar kan u via hun afdeling zorgbemiddeling helpen om een alternatief te vinden.
  • Indien gewenst kunt u tot 31 december 2023 overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Contracten met zorgverzekeraars

Op deze pagina houden wij bij met welke zorgverzekeraars wij een een contract hebben en of dit voor ZG (Zintuiglijke Gehandicaptenzorg) en/of GGZ  geldt.

In onderstaande tabel gebruiken we vier statussen:

In onderhandeling: we zijn nog in onderhandeling met deze verzekeraar

In afrondende fase: we zijn in de afrondende fase

Gecontracteerd: we hebben een contract afgesloten.

Geen contract: we hebben geen contract afgesloten.

Deze pagina wordt wekelijks bijgewerkt. Laatste update was op 19 december 2023

Zorgverzekeraar Labels / entiteiten GGZ ZG
a.s.r. ASR Basis Gecontracteerd Gecontracteerd
ASR Aanvullende ziektenkostenverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
a.s.r. Gecontracteerd Gecontracteerd
Ik kies zelf Gecontracteerd Gecontracteerd
Caresq (Eucare) Aevitae Geen contract Gecontracteerd
CZ OWM CZ groep Gecontracteerd Gecontracteerd
CZ zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
Centrale zorgverzekeringen NZV Gecontracteerd Gecontracteerd
OHRA Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
DSW DSW Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
InTwente Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Stad Holland Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Salland / ENO Salland Zorgverzekeraar Geen contract Gecontracteerd
Menzis Menzis Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Anderzorg Gecontracteerd Gecontracteerd
ONVZ ONVZ Gecontracteerd Gecontracteerd
VVAA Gecontracteerd Gecontracteerd
Jaah Gecontracteerd Gecontracteerd
Zorg en Zekerheid OWM Zorg en Zekerheid Gecontracteerd Gecontracteerd
VGZ VGZ Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
IZA Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd
Zorgverzekeraar UMC Gecontracteerd Gecontracteerd
Univé Zorg Gecontracteerd Gecontracteerd
·         VGZ Gecontracteerd Gecontracteerd
·         IZZ Gecontracteerd Gecontracteerd
VGZbewust Gecontracteerd Gecontracteerd
·         MVJP Gecontracteerd Gecontracteerd
·         Zorgzaam Gecontracteerd Gecontracteerd
·         IZA Gecontracteerd Gecontracteerd
·         UMC Gecontracteerd Gecontracteerd
·         Univé Gecontracteerd Gecontracteerd
·         ZEKUR Gecontracteerd Gecontracteerd
ZEKUR natura- Gecontracteerd Gecontracteerd
Zilveren Kruis Achmea Zilveren Kruis Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
Interpolis Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
FBTO Zorgverzekeringen Gecontracteerd Gecontracteerd
De Friesland Zorgverzekeraar Gecontracteerd Gecontracteerd

Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij, neem contact op met contact@ggmd.nl of 088-4321700

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.