Hoe kom ik in contact met lotgenoten?

Het kan erg plezierig zijn contact te hebben met lotgenoten, voor herkenning van de eigen situatie, tips en begrip. U kunt lid worden van Dovenschap (voor vroegdoven), van Stichting Plotsdoven (voor plots- en laatdoven) of van Fodok (voor ouders van dove en slechthorende kinderen). Of van Stichting Hoormij waar onder meer de NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechtshorenden) deel van uitmaakt. Deze organisaties bieden informatie, bijeenkomsten en behartigen de belangen van de doelgroep. Er zijn welzijnsorganisaties voor doven. U kunt op internet via diverse forums contact leggen met lotgenoten.
Bij de trainingen van GGMD komt u ook lotgenoten tegen. Bijvoorbeeld bij de themagroep Leven met tinnitus of hyperacusis, de themagroep Leven met plots- of laatdoofheid en de themagroep Leven met slechthorendheid.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.