Mijn tinnitus (oorsuizen) is haast ondraaglijk. Valt daar iets tegen te doen?

Er zijn vrijwel geen mogelijkheden om de tinnitus te laten verdwijnen. U kunt zich laten informeren door een Audiologisch Centrum (adressen via www.fenac.nl). Bijv. over de mogelijkheden van een tinnitusmaskeerder. Verder zijn er mogelijkheden om via individuele begeleiding of groepsbijeenkomsten de gevolgen van uw tinnitus beter hanteerbaar te maken, waardoor u minder last ervaart. Lees meer over tinnitus op onze website of neem contact met ons op voor meer informatie.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.