GGMD bij Joining Forces #jf24

Kentalis, Trajectum en GGMD organiseren in samenwerking met ESMHD het congres Joining Forces. Door GGMD zijn twee workshops verzorgd.

In de workshop Geïntegreerde behandeling voor dove en slechthorende cliënten: focus op sociale vaardigheden en emotieregulatie door Azra Kopic, Dineke Kramp en Michelle Bonsink is de Goldsteinmethode uitgelegd en toegelicht.

Caroline van den Berg en Hendrik de Jong vertelden meer over de Plusgroep in de workshop Schoolgebonden geestelijke gezondheidszorg: ondersteuning en behandeling voor leerlingen op school

Geïntegreerde behandeling voor dove en slechthorende cliënten: focus op sociale vaardigheden en emotieregulatie

Doven en slechthorende mensen die opgroeien in een horende omgeving lopen een verhoogd risico op aanhoudende communicatieproblemen, sociale misverstanden en andere sociale ongunstige omstandigheden. Dergelijke tegenslagen kunnen worden beschouwd als omgevingsstressoren die de geestelijke gezondheid verstoren. Beperkte toegang tot essentiële sociale informatie kan leiden tot beperkte mogelijkheden om sociale vaardigheden te ontwikkelen, wat de ontwikkeling van emotieregulatie en het ontwikkelen en onderhouden van sociale relaties kan belemmeren. Daarom kan het trainen van sociale vaardigheden en emotieregulatie een belangrijk aandachtspunt zijn in onze behandeling.

De algemene geestelijke gezondheidszorg richt zich op de behandeling van psychische stoornissen bij horende mensen. Aanpassing is echter essentieel om het geschikt te maken voor dove en slechthorende mensen. Door gebruik te maken van bestaande trainingsmodules (Goldstein en ART), hebben we een training sociale vaardigheden en emotieregulatie ontwikkeld voor dove en slechthorende mensen.

Goldstein Joining Forces Dineke Kramp

Schoolgebonden geestelijke gezondheidszorg: ondersteuning en behandeling voor leerlingen op school

In deze workshop laten we vooral de leerlingen van de behandelgroep (leeftijdscategorie: 8-12) en hun ouders aan het woord via videomateriaal. Dit gaat over hoe zij deze behandelgroep ervaren op een speciale school voor dove en slechthorende leerlingen.

Deze behandelgroep is ontwikkeld voor dove en slechthorende leerlingen met psychiatrische problemen. Door deze problemen vragen ze veel extra tijd en aandacht van hun leerkracht. Hierdoor blijft er niet genoeg tijd over voor het reguliere lesprogramma. De gedragsproblemen kunnen ook een impact hebben op de veiligheid van de leerling en die van de andere leerlingen in de klas. Tot slot kunnen hun schoolprestaties zo onder deze problemen lijden dat de leerlingen in kwestie het risico lopen om voortijdig af te haken. De behandeling beslaat vier dagdelen per week. De andere helft van de dag volgen de leerlingen lessen in hun eigen klaslokaal. Het is een intensieve vorm van behandeling, die heeft geleid tot grote verbeteringen in hun gedrag en schoolprestaties.

Meer weten over de dienstverlening van GGMD?

Neem contact op met contact@ggmd.nl

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.