GGMD bij Slotcongres Taalgrenzen van Deelkracht.

De zorg voor volwassen nieuwkomers die doof of slechthorend zijn, moet verbeteren. Zij hebben vaak psychische problemen en problemen in de communicatie.

Sommige dove en slechthorende nieuwkomers zijn niet gewend om gebruik te maken van de zorg. Het doel van het project Taalgrenzen is de zorg voor dove en slechthorende nieuwkomers verbeteren. Daarnaast is het doel de zorg, het onderwijs en de asielketen en inburgeringsketen met elkaar verbinden. Zodat het aanbod van deze partijen beter op elkaar aansluit en de samenwerking verbetert.

Elly Meijer vertelde over de opbouw van het lesmateriaal voor deze nieuwkomers.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.