GGMD en NSDSK doen onderzoek naar interactie dove ouders – horende kinderen

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? We zijn op zoek naar dove ouders met goedhorende kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar die geen cliënt zijn van GGMD. Het onderzoek wordt aanbevolen door Benny Elferink. Lees meer

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.