GGMD neemt Twitteraccount NLzorg1 over 10-16 juli 2022

In de week van 10-16 juli 2022 neemt Marijn Krijger het twitteraccount NLzorg1 over. Op dit account wordt door wekelijks een andere professional in de zorg een inkijkje gegeven in het werk in de zorg.

Zondag. Voorstellen

Hoi, ik ben Marijn Krijger (@marijnk). Ik werk bij GGMD voor Doven en Slechthorenden (

@GGMD_NL) als Adviseur Marketing en Communicatie. 1/9

 

GGMD biedt GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening aan verschillende doelgroepen: dove en slechthorende mensen en mensen met een andere gehoorbeperking. We hebben cliënten van jong tot oud en overal in Nederland. 2/9

 

We zijn een kleine zorgorganisatie maar werken wel landelijk. Overal in Nederland zijn mensen die doof of slechthorend zijn of een gehoorprobleem hebben. Over de doelgroepen volgt later deze week meer. 3/9

 

GGMD heeft een divers personeelsbestand. Een kwart van mijn collega’s is zelf doof of slechthorend. Hiermee zorgen we ervoor dat we heel goed begrijpen hoe we onze cliënten kunnen ondersteunen. We begrijpen de leefwereld van onze cliënten. 4/9

 

Over mij: Ik woon in Hilversum. Mijn oudste dochter (16) heeft een ernstig meervoudige beperking en woont bij @Amerpoort. 5/9

 

Communiceren met haar doen we middels Nederlands met Gebaren. Hierbij ondersteunen we gesproken taal met officiële gebaren. Zij gebaart in haar eigen gebaardialect. 6/9

 

Ik heb een boek geschreven over toen mijn dochter uit huis ging en over hoe het was om in de eerste corona-lockdown haar niet te kunnen zien. (bit.ly/3OZgwOb) 7/9

 

Daarnaast ben ik lid van twee cliëntenraden waaronder de Centrale Cliëntenraad van

@Amerpoort. Hierin vertegenwoordig ik jeugd en gezin. 8/9

 

Kortom, diverse ervaring in en met de zorg en nu ook werkzaam in de zorg. De komende week vertel ik over de doelgroepen van GGMD, over onze dienstverlening en geef ik een aantal communicatietips. 9/9

 

Maandag. Doelgroepen van GGMD

 

Goedemorgen. Doof is niet zomaar doof en slechthorend is niet zomaar slechthorend. Er zijn veel verschillen in doof- en slechthorendheid. Iedereen ervaart het op zijn eigen manier. @GGMD_NL heeft cliënten die vastlopen als gevolg van hun gehoorbeperking. 1/10

 

Hierbij wil ik wel opmerken dat niet iedereen zijn doof- of slechthorendheid ziet als een beperking.

 

GGMD heeft verschillende doelgroepen en binnen die doelgroepen zijn ook weer verschillen: 2/10

 

Doof: Vroegdove, laatdove en plotsdove mensen. Veel vroegdove mensen hebben (Nederlandse) Gebarentaal als moedertaal, terwijl laatdove mensen Nederlands (of een andere taal) als moedertaal hebben. 3/10

 

Slechthorend: vroeg, later of ouderdomsslechthorendheid. Meestal hebben deze mensen een gehoorapparaat. 4/10

 

Doofblind: mensen die slechter horen en slechter zien. Soms echt helemaal doof en blind, vaak heel slechtziend en heel slechthorend. 5/10

 

Tinnitus: Deze mensen horen geluiden die anderen niet horen. Dat kan een fluit, een piep, een bons of een ander geluid zijn. 6/10

 

Mensen met de ziekte van Ménière: deze mensen hebben last van draaiduizelingen, slechthorendheid en tinnitus. 7/10

 

Hyperacusis: overgevoeligheid voor geluid. Goedhorende mensen die allerlei geluid niet goed kunnen verdragen 8/10

 

Mensen met een CI: een CI is een cochleair implantaat. Hiermee kan je weer horen en geluid waarnemen, maar anders dan eerst. Zowel bij volwassenen als kinderen worden CI’s geplaatst. Veel kinderen die doof worden geboren krijgen twee CI’s. 9/10

 

Dan zijn er ook nog mensen met andere gehoorbeperkingen die niet in de hokjes hierboven passen en wel last hebben van de gevolgen ervan. Zij kunnen natuurlijk ook bij GGMD terecht. 10/10

 

Dinsdag. Communicatie

Goedemorgen👋. Communicatie is voor iedereen belangrijk. Nederlanders zijn goed in talen. We spreken een aardig woordje over de grens. Nederlandse Gebarentaal (NGT) is in 2020 erkend. Op sommige scholen is het al een keuzevak. www.omroepbrabant.nl/nieuws/4034080/eva-leert-gebarentaal-op-school-nu-kan-ik-beter-met-mijn-neefje-praten 1/12

 

@GGMD_NL is een tweetalige organisatie. Nederlands en Nederlandse Gebarentaal (NGT). Alle medewerkers krijgen een cursus NGT, ook als je geen dove cliënten hebt. Een kwart van mijn collega’s is doof of slechthorend en een deel daarvan heeft NGT als moedertaal. 2/12

 

We willen graag dat alle collega’s met elkaar kunnen communiceren. 3/12

 

Dove mensen die NGT als moedertaal hebben, hebben ook een tweede taal geleerd: Nederlands. Ze kunnen het lezen en schrijven, ze spreken het vaak en zien ook wat je zegt. Dat laatste wordt in de volksmond liplezen genoemd. We gebruiken meestal de term spraakafzien. 4/12

 

Ben je wel eens een iemand die doof is tegengekomen? Waarschijnlijk wel. Je ziet vaak niet dat iemand doof is. Dat is ook de reden dat we in communicatie de persoon niet tot zijn of haar beperking reduceren. Ik spreek liever over dove mensen dan over doven. 5/12

Ik leer nu NGT en ik ben nog steeds een beginner. Alhoewel mijn dochter ook een paar gebaren kent, is het een compleet nieuwe taal voor me. Andere talen heb ik ook geleerd met vallen en opstaan. Mijn collega’s helpen me ontzettend goed. 6/12

 

Ze zijn geduldig en zien naast mijn gebaar aan mijn mimiek, mondbeeld en lichaamshouding wat ik bedoel. Ik leer veel van ze. Elke dag oefenen helpt om het te leren. 7/12

 

Tweetalig communiceren binnen GGMD betekent dat we berichten in geschreven tekst en in NGT aanbieden op het intranet. We produceren deze video’s zelf en hier is planning belangrijk. Een tekst is snel aan te passen, een video in NGT niet. 8/12

 

We zijn nu in Zoetermeer onze eigen studio aan het maken om nog beter deze video’s te maken. 9/12

Ook extern communiceren we zo veel mogelijk tweetalig. Dat lukt niet altijd. Hoe moeilijker de tekst, hoe belangrijker de video.

We hebben net afgelopen week ons jaarverslag 2021 uitgebracht. Natuurlijk in een combinatie van video’s in gebaren en tekst. 10/12

 

Het jaarverslag staat online en heeft bij elk hoofdstuk een samenvatting in gebaren en in tekst. Alle video’s zijn ondertiteld. Hiermee is het een uniek jaarverslag. Het verslag is hier te vinden: bit.ly/3PejspK. 11/12

 

 

Iedereen kan wel een beetje gebaren. Je kunt elke dag het journaal kijken met gebarentolk.

Kijk eens om je heen hoeveel gebaren we gebruiken, bijvoorbeeld:

👉Zwaaien 👋

👉wijzen 👈

👉duim omhoog👍

Gebaren zijn overal.

Welke gebaren ken en gebruik jij al? 12/12

 

 

Woensdag. Communicatietips

Bij alle begeleiding en behandeling door @GGMD_NL is communicatie een belangrijk element. Een groot deel van de cliënten is doof of slechthorend. Om elkaar te begrijpen is heldere communicatie nodig. Met een aantal simpele tips kan iedereen communicatie verbeteren. 1/16

 

Neem niet alles aan van mij. Vraag vooral aan je gesprekspartner of de communicatie goed verloopt 2/16

 

Ik heb een hoorprivilege. Hier was ik me totdat ik bij @GGMD_NL kwam werken niet van bewust. Ik hoor wat achter mij gebeurt, ik hoor de omroeper op het station, ik hoor het nieuws op de radio. Voor mij heel vanzelfsprekend, maar niet voor iedereen. 3/16

 

Dat neemt niet weg dat ik wat tips kan geven over communiceren. Ik heb het dan over gesproken communicatie met mensen die minder goed kunnen horen. 4/16

 

👉Geef aan dat je een gesprek begint. Oogcontact maken werkt goed.
👉Praat naar je gesprekspartner toe. Kijk elkaar aan.
👉Bedek je mond niet. Dat lijkt zo makkelijk, maar ongemerkt heb je zo je handen voor je mond. 5/16

 

👉Zorg voor goed licht. Je mimiek en mondbeeld zijn een essentieel onderdeel van de communicatie.
👉Praat rustig en duidelijk. SCHREEUWEN? Nee, dat hoeft echt niet.
👉Vertel waarover of over wie je praat. Je kan iets aanwijzen. 6/16

 

👉Ondersteunen met gebaren kan, als je het gebaar weet.
👉Zoek een rustige omgeving op. Achtergrondgeluid kan heel storend zijn. Loop even weg uit die kantoortuin, de voetbalkantine, drukke supermarkt of congreszaal. 7/16

 

👉Ben je met meerdere personen, praat dan na elkaar. Niet door elkaar.
👉Niet elke stilte hoeft te worden volgepraat
👉Controleer of de ander je begrepen heeft. Vraag het gewoon. 8/16

 

👉Zeg niet: Laat maar. Kijk maar eens naar dit fragment: 9/16

 

Het is mooi dat Margriet in haar programma aandacht geeft aan het programma Hands Up. Isabella en Joshua, twee van de deelnemers, zitten aan tafel met presentatoren Irma Sluis (@tolkirma) en Igmar. Erika is als tolk in beeld. 10/16

 

Heb je ooit meer gebarentaalvaardigen in een talkshow gezien? Dat is geweldig. 11/16

Margriet stelt een vraag, maar die wordt niet begrepen. Zelfkritisch zegt dat ze de vraag niet goed stelt en gaat door naar een volgende vraag. Ze had ook de vraag opnieuw kunnen stellen. 12/16

 

En ja, het is hier heel makkelijk kritiek geven. Het gaat mij alleen om de bewustwording dat je een vraag of opmerking ook kan herhalen.

Hierna nog een paar volgtips: 13/16

 

.@StanVanKesteren werkt bij @aurisgroep, hiervoor werkte hij bij GGMD. Hij maakte de documentaire Slechthorend. Nou en?! Die is hier te zien: vimeo.com/189659401
Hij schrijft ook de Nieuwsbrief Succesvol Slechthorend, abonneren daarop kan hier: www.getrevue.co/profile/succesvol_slechthorend  14/16

 

@diversdoof: federatie van twee samenwerkende dovenorganisaties: FODOK en de Stichting Plotsdoven.
@dovenschap De organisatie voor dove mensen in Nederland
15/16

 

@NSDSK_actueel NSDSK is specialist voor taal en gehoor, met focus op jonge dove en slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
@pentonl Experts in horen, spreken en verstaan. Ze doen onderzoek, adviseren en begeleiden 16/16

 

 

 

Donderdag. Tolken en tolkuren

 

Vandaag weer een draad. Dit keer over tolken en tolkuren. De tolk NGT bij het journaal en de persconferentie ken je vast, maar er zijn nog veel meer tolken. Het was trouwens niet vanzelfsprekend tolken in te zetten bij de persconferentie. 1/23

 

Machiel Ouwerkerk vroeg hiervoor aandacht in het NOS-journaal door achter een verslaggever te gaan staan met een bord. Live op tv. “Waar is de gebarentolk voor doven tijdens crisissituaties?” staat op het bord. 2/23

 

Tolken zijn belangrijk om communicatie goed te laten verlopen. Per situatie kan verschillen welke tolk je inzet. Hieronder eerst een overzicht van de verschillende tolken, daarna een korte uitleg over tolkuren. 3/23

 

👉Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT). Zij zetten gesproken taal om in NGT en andersom. NGT heeft een eigen grammatica. 4/23

 

👉Tolk Nederlands met Gebaren (NmG). NmG wordt meestal gebruikt door mensen die vroeger goed hoorden. Gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Schrijftolk. Gesproken tekst wordt door omgezet in geschreven tekst. Dit kan ook mobiel worden ingezet. 5/23

 

👉Dove tolk is een tolk die doof is. Die noemen we ook relaytolk of schakeltolk. De dove tolk werkt samen met een horende gebarentolk. Deze manier van tolken wordt meestal ingezet bij mensen die geen gebaren hebben geleerd, een taalachterstand of een andere…6/23

 

… gebarentaal gebruiken. De moedertaal van de dove tolk is NGT en hiermee kan deze tolk beter kan aflezen wat de dove persoon bedoelt. 7/23

 

👉Tolk tactiele gebaren. Dit is vierhandengebarentaal. Bij doofblinde mensen wordt dit ingezet. De handen van de tolk en de persoon met wie wordt gesproken liggen op elkaar. Zo wordt het gebaar gevoeld. 8/23

 

👉Tolk Internationale Gebarentaal, International Sign Language.

👉 Dan hebben we ook nog de tolk op afstand via @tolkcontact en KPN @teletolk 9/23

 

 

Al deze tolken kun je inzetten met tolkuren die worden toegekend. Deze uren vraag je aan bij het UWV (uwv.nl/particulieren/) en Tolkcontact. Er is een onderscheid tussen werkuren en privé-uren. Ook voor een opleiding zijn tolkuren beschikbaar. 10/23

 

Tolkuren kunnen worden toegekend bij een verlies van 35 dB aan het beste oor. De meeste dove en slechthorende mensen vallen binnen deze definitie. Bij een andere groep is het lastiger. Zij zijn doof of slechthorend aan een oor. 11/23

 

Voor de één is er met slechthorendheid aan één oor prima te leven terwijl het voor de ander echt een beperking is. Voor deze groep kan in de zorgverzekeringswet een uitzondering gemaakt worden. 12/23

 

Hiermee wordt erkend dat slechthorendheid aan één oor nét zo goed beperkend kan zijn. Die uitzondering wordt niet altijd gemaakt. 13/

 

In het VN-verdrag (dat Nederland ook ondertekend heeft) is het uitgangspunt dat inclusiviteit bereikt wordt doordat de maatschappij zich aanpast aan de beperking waardoor de beperking wordt opgeheven. 14/23

 

Als horende krijg ik geen tolkuren. Dat is gek, want ook ik heb een tolk nodig om met dove mensen te kunnen communiceren. De tolk is er om van de ene taal naar de andere te vertalen en andersom. 15/23

 

Als ik nu een gesprek wil voeren met een dove collega, dan ben ik afhankelijk van de tolkuren van die collega. Op zich zijn er genoeg uren beschikbaar, maar toch is het raar dat als ik een gesprek wil, ik niet zelf tolkuren beschikbaar heb. 16/23

 

Verder zijn er organisatieuren beschikbaar. Maar pas op, die mogen niet altijd worden ingezet. Bij

@GGMD_NL

hebben we bijvoorbeeld (online) bijeenkomsten voor alle collega’s. Hier zetten we tolken in om de communicatie goed te laten verlopen. 17/23

 

Vanwege de vele sprekers en de hoge informatiedichtheid hebben we twee schrijftolken en twee tolken NGT nodig. Zo kunnen zij elkaar afwisselen. 18/23

 

Hiervoor mogen alleen organisatieuren worden ingezet als er ook deelnemers zijn die er niet vanuit hun werk zitten. Elke bijeenkomst moet ik vragen wie uren beschikbaar wil stellen voor deze tolken. 19/23

 

Ik kan het ook aan alle collega’s overlaten zelf een tolk te regelen. Daar zit gelijk het probleem. Dat is niet efficiënt. Stel dat we 100 aanwezigen hebben en 25 tolkgebruikers die allemaal zelf een tolk regelen. 20/23

 

Dan kunnen er in theorie 25 tolken aanwezig zijn. Dat is natuurlijk inefficiënt. Het is dan veel logischer om de tolken centraal te regelen en organisatieuren in te zetten. Wat betreft kosten maakt het niets uit, wat betreft administratie is het een stuk simpeler. 21/23

 

Nu ben ik geen lobbyist, maar ik ga graag in gesprek met een lid van de Tweede Kamer, het Ministerie van VWS het UWV om dit te bespreken en goed te regelen. (stuur een dm op @GGMD_NL) 22/23

 

Kortom, ben je doof of slechthorend? Vraag dan tolkuren aan en zet tolken in om communicatie goed te laten verlopen. 23/23

 

 

Vrijdag: Films en documentaires

 

Lauren Ridloff, Marlee Matlin en Troy Kotsur @LaurenRidloff, @MarleeMatlin, @TroyKotsur). Ken je ze? Het zijn acteurs die awards winnen. Ze zijn ook doof. Troy won vorig jaar de Academy Award voor zijn rol in Coda. Lauren speelt Makkari in Eternals. 1/21

 

Vandaag een overzicht van documentaires en films over of door mensen die doof of slechthorend zijn of een andere gehoorbeperking hebben. De films staan natuurlijk allemaal op verschillende platforms. Sommige films zijn gratis te zien, andere films alleen met een abonnement. 2/21

 

Slechthorend. Nou en?! van @StanVanKesteren kwam al langs deze week. vimeo.com/189659401 3/21

 

Doof Kind portret van Tobias de Ronde (twitter.com/TYD_nl) door zijn vader @alexderonde

www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/november/doof-kind.html 4/21

 

De Hokjesman begeeft zich in de dovengemeenschap. Veel Doven die de Hokjesman ontmoet beschouwen het woord Doof als een geuzentitel en zien daarom graag dat het met een hoofdletter D wordt geschreven. Waaruit bestaat die zo gekoesterde dovencultuur nu precies waarover ze… 5/21

 

…spreken in gebaren? En hoe denken de Doven over die grote groep mensen waar ze zich zo vaak toe moeten verhouden: ‘de horenden’? www.vpro.nl/speel~VPWON_1233812~de-doven-de-hokjesman~.html 6/21

 

Documentaire Hyperacusis

Als gewone geluiden PIJN doen. De titel van deze documentaire over hyperacusis geeft precies aan wat hyperacusis is: gewone, alledaagse geluiden zijn pijnlijk om te horen. Het gerinkel van servies, het gerammel… 7/21

 

…op een toetsenbord, gekletter van water uit de kraan. Als dat zeer doet aan je oren, is er een grote kans dat je hyperacusis hebt.

www.youtube.com/watch?v=l59Cf8r0ASQ 8/21

 

Ongehoord HARD

De 30 minuten durende film schetst de impact van gehoorschade bij professionele musici. Een ‘earopener’ om bewuster om te gaan met geluid.

www.youtube.com/watch?v=AxYB5tb0-10 9/21

 

Voor het donker wordt

De zusjes Lotte en Roos hebben het syndroom van Usher. Dit betekent dat ze binnenkort zowel doof als blind worden. Ze weten niet hoe snel dat zal gaan, maar zien en horen nu al een stuk slechter dan hun leeftijdsgenoten.

www.2doc.nl/documentaires/series/3doc/2019/voor-het-donker-wordt.html 10/21

 

 

Onzichtbaar

Hedda de Roo is een studente aan de Universiteit van Leiden. Op het eerste gezicht zie je niet dat ze een beperking heeft. Zodra de schemering valt wordt haar beperking zichtbaar.

www.youtube.com/watch?v=Uyf_RBCsgGY 11/21

 

Een gevoel van zwart

De documentaire neemt je mee in de wereld van de blinde kunstenaar George Kabel (1955) uit Eindhoven. George is beeldhouwer en lijdt aan het syndroom van Usher. Dat betekent dat hij naast zijn blindheid ook doof wordt.

www.youtube.com/watch?v=l5smXbiO-5o 12/21

 

Sound of Metal. Een drummer van een band verliest zijn gehoor. www.amazon.com/Sound-Metal-Riz-Ahmed/dp/B08KZCFW1C 13/21

 

Children of a lesser God

Over de liefde tussen de idealistische onderwijzer John Leeds in het bijzonder onderwijs, en het koppige dove meisje Sarah). Leeds ziet Sarah in eerste instantie als een uitdaging voor zijn onderwijs, maar… 14/21

 

…hun relatie van leraar/leerling ontwikkelt zich in een liefdesrelatie die zo hartstochtelijk is dat ze de barrière van stilte die hen scheidt, doorbreekt. www.amazon.com/Children-Lesser-God-William-Hurt/dp/B001K36GIQ 15/21

 

The Silent Child

Libby, een jong doof meisje, leeft in een wereld van stilte. Binnenkort moet ze voor het eerst naar school. Een zorgzame maatschappelijk werkster, Joanne, verandert haar leven door haar gebarentaal te leren.

www.youtube.com/watch?v=2GbxFIVQv8c 16/21

 

Deaf U

In deze realityserie deelt een hechte groep dove en slechthorende studenten verhalen en verkent het leven op de Gallaudet University.

www.netflix.com/nl/title/81035566 17/21

 

Audible

Een dove highschool-footballspeler is geschokt door de zelfmoord van een vriend en moet zien om te gaan met familie, relaties en zijn laatste homecoming-wedstrijd.

www.netflix.com/nl/title/80219704

18/21

 

A quiet place

Geheimzinnige buitenaardse wezens jagen op gehoor. Het gezin van Evelyn en Lee gaan gebarend door het leven. Zelfs een verkeerde stap kan fataal zijn.

www.pathe-thuis.nl/film/19416/a-quiet-place 19/21

 

Coda

De zeventienjarige Ruby is de enige in haar gezin die niet doof is. Elke ochtend helpt ze met haar broer mee in het bedrijf van haar ouders. Haar passie kan ze echter alleen kwijt wanneer ze zich op school bij het koor voegt.

tv.apple.com/us/movie/coda/umc.cmc.3eh9r5iz32ggdm4ccvw5igiir 20/21

 

Genoeg te kijken dus. Veel plezier. Morgen is mijn laatste dag op dit account.

Ken je nog meer films of documentaires met of over dove en slechthorende mensen of mensen met een andere gehoorbeperking? Deel het dan hieronder. 21/21

 

Zaterdag. Terugblik

Een week vliegt voorbij. Dank allemaal voor de opmerkingen en vragen. Vandaag een terugblik op deze week. Als Adviseur Marketing en Communicatie bij @GGMD_NL heb ik (@marijnk) deze week meer verteld over de doelgroepen van GGMD. 1/11

 

Over dat doof niet zomaar doof is en slechthorend niet zomaar slechthorend.

Zondag begon natuurlijk met me voorstellen en uitleggen wat @GGMD_NL doet. twitter.com/NLzorg1/status/1546147225650216960  2/11

 

Maandag heb ik de doelgroepen van @GGMD_NL toegelicht

twitter.com/NLzorg1/status/1546394582270840833 3/11

 

Dinsdag ging het over communicatie

twitter.com/NLzorg1/status/1546757119420014594  4/11

 

Woensdag gaf ik communicatietips

twitter.com/NLzorg1/status/1547119411915591682 5/11

 

Donderdag heb ik uitgelegd welke tolken er zijn, hoe je tolkuren aanvraagt en ik snap nog steeds niet waarom ik geen tolkuren krijg.

twitter.com/NLzorg1/status/1547484719251595264 6/11

 

Vrijdag gaf ik film- en documentairetips.

twitter.com/NLzorg1/status/1547831319450644481 7/11

 

Misschien heb je ook gemerkt dat ik niet namens dove of slechthorende mensen heb gepraat. Ik praat namelijk met ze, niet voor ze. Het is ook niet aan mij om de dovencultuur uit te leggen. 8/11

Ik heb alle tweets ook hier opgeslagen. Lees maar terug. 9/11

Voor vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op @marijnk en @ggmd_nl. Dit account wordt volgende week overgenomen door Mir 10/11

👋 dank voor het meelezen. Tot ziens. 11/11

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.