GGMD tekent samenwerkingsovereenkomst met Nederlands Centrum voor Plots- en Laat Doven

Onlangs hebben Hetty van Oldeniel namens GGMD en voorzitter Robert ten Bloemendal van de Stichting Plotsdoven de samenwerking tussen hun organisaties verlengd. Dat gebeurde tijdens een digitale bijeenkomst rondom het vijftienjarig bestaan van het Nederlands Centrum voor Plots-en Laat Doven NC PLD. “Dat is een belangrijke doelgroep voor GGMD”, stelt Hetty van Oldeniel.” Beide stichtingen versterken elkaar door kennis, ervaringen en meningen uit te delen en dat komt de hele doelgroep ten goede.” Ook Robert ten Bloemendal benadrukt de goede relatie: “Gezamenlijk proberen we plots- en laatdoven te helpen met de problemen waar ze  te mee te maken krijgen. Als iemand plots- en laatdoof wordt, heeft dat een enorme impact op het dagelijks bestaan. Dat geldt niet alleen voor de dove zelf maar ook voor de familie”.

Op de bijeenkomst werd ook afscheid genomen van Thea van der Wilt, voormalig stafmedewerker van GGMD. Zij was jarenlang de schakel tussen beide organisaties. Thea heeft met enthousiasme en deskundigheid geadviseerd rondom onderwerpen zoals huisvesting en verliesverwerking. Daarmee heeft zij heel veel mensen weten te ondersteunen.

Bekijk hier een korte videosamenvatting van de bijeenkomst. De video is ondertiteld.

Op de video zijn te zien: Hetty van Oldeniel, Robert ten Bloemendal, Thea van der Wilt, Annemarie de Lange (die Thea van der Wilt heeft opgevolgd) en de schrijftolk Margot de Vreede.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.