GGMD zet activiteiten voort als stichting binnen Kentalis

PERSBERICHT

Dit bericht is hier te bekijken in Nederlandse gebarentaal: vimeo.com/252673417/123e472759

GGMD ZET ACTIVITEITEN VOORT ALS STICHTING ONDER KENTALIS

[Gouda, 25 januari 2018] – De bestuurders van GGMD voor Doven en Slechthorenden en Koninklijke Kentalis hebben een intentieverklaring getekend, waarin is opgenomen dat GGMD voornemens is als stichting binnen Kentalis door te gaan. Aanleiding voor de beoogde bestuurlijke fusie is dat GGMD door het brede pakket aan hulp- en dienstverlening, de vele financieringsstromen, de landelijke dekking en de beperkte omvang van de organisatie, niet over de schaalgrootte beschikt om als zelfstandige organisatie op termijn duurzaam te blijven opereren. Na een verkenning van de mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij andere organisaties is gebleken dat GGMD bij Kentalis, zowel inhoudelijk als qua schaal, een organisatie treft die het beste aansluit.

Behoud van hulp- en dienstverlening
“We zijn blij met deze samenwerking, omdat we op deze manier onze gespecialiseerde hulp- en dienstverlening voor mensen met een auditieve beperking kunnen waarborgen”, stelt Harry Bosma, bestuurder van GGMD. Omdat GGMD een breed pakket aan maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg biedt, heeft GGMD te maken met zes verschillende financieringsstromen; elk met hun eigen voorwaarden en eisen met betrekking tot de registratie en declaratie van de geleverde zorg. Voor een relatief kleine, landelijk werkende organisatie als GGMD is dat moeilijk haalbaar gebleken, omdat er door alle vereisten een te grote overhead drukt op een beperkte omzet. De samenwerking met Kentalis biedt op het gebied van bedrijfsvoering de nodige schaalvoordelen en biedt GGMD tegelijkertijd de mogelijkheid voor het grootste deel onder eigen naam zijn diensten aan te blijven bieden. Harry Bosma: “Voor de cliënten verandert er eigenlijk niets, dat is ook een belangrijk uitgangspunt geweest. Zij krijgen dezelfde hulp- of dienstverlening als voorheen en houden dezelfde hulpverlener.”

Synergievoordelen
Zowel voor GGMD als Koninklijke Kentalis zijn de synergievoordelen die de samenwerking oplevert aantrekkelijk. Henk Bakker, bestuurder van Koninklijke Kentalis: “Ons belang is dat er een samenhangend aanbod voor doven en slechthorenden beschikbaar blijft. Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat GGMD en Kentalis samen de bestaande dienstverlening en beschikbare expertise aan hen in stand houden.” De portefeuilles van GGMD en Kentalis vullen elkaar in dit opzicht goed aan. Kentalis richt zich met name op jeugd en GGMD vooral op volwassenen. Daar waar jeugd- en volwassenhulpverlening elkaar raken, is er overwegend sprake van aanvullende diensten.
Zo kunnen beide organisaties elkaar versterken en kan werkgelegenheid voor de hulpverleners behouden blijven.

————————————————————————————
Noot voor de pers, niet voor publicatie
Voor meer informatie over de intentieverklaring kunt u contact opnemen met
Margot Bouwens, medewerker PR & communicatie van GGMD via 088 – 43 21 700
Ellen Spriensma, C&M adviseur van Koninklijke Kentalis via 06 – 29 22 68 54

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl.
Meer informatie over Koninklijke Kentalis vindt u op www.kentalis.nl

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.