Meepraten namens cliënten? Kom bij de cliëntenraad

Wij zijn op zoek naar cliënten van GGMD die bezig willen zijn met de toekomst van cliënten van GGMD. Wilt u graag meepraten, meedenken en meebeslissen over zaken u die u als cliënt raken? Dan komen we graag met u in contact.

Vooral vanuit de doelgroepen ouders en/of verzorgers van kinderen en de doofblinde groep is er behoefte aan positieve, kritische meedenkers. Ook cliënten uit andere doelgroepen binnen GGMD zijn van harte welkom om hun steentje bijdragen aan het algemeen belang van cliënten. Uw ervaring kunt u gebruiken om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Iets voor u? Neem contact op met clientenraad@ggmd.nl

Leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers. Wel staat er een vergoeding tegenover, natuurlijk worden ook de reiskosten vergoed. De cliëntenraad vergadert ongeveer 10 zaterdagochtenden per jaar (van 10.30 tot 13.30 uur) inclusief een verzorgde lunch. Vergaderstukken worden per mail toegestuurd.

Bij de vergaderingen zijn doofblindentolken, gebarentolken en schrijftolken aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

clientenraad@ggmd.nl

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.