Tinnitusprogramma

Het tinnitusprogramma van GGMD is gebaseerd op wetenschappelijke studies en ontwikkeld in samenwerking met klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek ‘Eerste hulp bij Oorsuizen’. Het is een stepped-care behandelprogramma dat bestaat uit drie onderdelen: een algemene cursus voor iedereen met tinnitus en twee vervolgtrainingen die aansluiten bij de zwaarte van de klachten:
1. Cursus ‘Controle over tinnitus’
2. Werken aan tinnitus, basistraining
3. Werken aan tinnitus, intensieve training

De flyer over ons tinnitusprogramma kunt u downloaden of bestellen via onze website.

In onze Activiteitenkalender kunt u zien waar de komende tijd een cursus ‘Controle over tinnitus’ start.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.