Ontspanningsoefeningen in gebarentaal

GGMD en Kentalis hebben bestaande ontspanningsoefeningen op film gezet voor dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische klachten. Zij kunnen tijdens hun behandeling deze oefeningen online doen. De oefeningen worden in de filmpjes voorgedaan en verteld in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Behandeling psychische klachten
GGMD en Kentalis willen dove en slechthorende kinderen en jongeren met psychische klachten zo snel mogelijk passende hulp bieden. Om klachten zo vroeg mogelijk op te sporen, gebruikt Kentalis op school een vragenlijst. Als een kind of jongere klachten heeft, wordt eerst onderzoek gedaan. Uit het onderzoek volgt een advies voor behandeling. Kentalis behandelt lichte tot milde klachten. Bij ernstige of complexe psychische klachten en bij psychische klachten die niet te maken hebben met de auditieve beperking, verwijzen ze door naar GGMD. Binnen het dovenonderwijs werken Kentalis en GGMD op deze manier samen. Ouders en verwijzers kunnen ook rechtstreeks naar GGMD of Kentalis verwijzen.

Angsttraining
Eén van de behandelingen voor kinderen en jongeren is gericht op het leren omgaan met angstklachten. Hiervoor is een speciale training ontwikkeld. De ontspanningsoefeningen maken deel uit van deze training. In het filmpje hieronder zie je hoe zo’n ontspanningsoefening eruitziet.

Neem voor meer informatie contact op met het team Kind & Jeugd van GGMD.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.