Beperking van tolkuren? Teken de petitie om dit terug te draaien

Bezwaar tegen nieuwe kaders leefdomein 2022

Wij, tolkgebruikers, hebben ernstige bezwaren tegen de nieuwe leefurenkaders, zoals gepubliceerd in de Staatscourant (2021, 49481) in de beleidsregel Protocol Voorzieningen die per 1 januari 2022 is ingegaan.

Gevolg van de nieuwe kaders is dat tolkgebruikers ernstig beperkt worden in hun maatschappelijke participatie en daarmee in hun keuzevrijheid en inzet van tolken. Gunstige regelingen die eerder met veel moeite zijn bereikt, worden teruggedraaid.

Deze nieuwe beperkingen in de kaders voor het leefdomein zijn in strijd met twee punten van het VN-verdrag Handicap. Ten eerste omdat het zorgt voor extra beperkingen en ten tweede omdat UWV en het ministerie van VWS nagelaten hebben de belangenbehartigers daadwerkelijk te betrekken en samen te werken aangaande deze nieuwe regelgeving.

Lees verder en teken de petitie hier

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.