Resultaat onderzoek Leesprofielen dove en slechthorende volwassenen

Bekijk onderstaande nieuwsbericht in Nederlandse gebarentaal.

Van de totale Nederlandse bevolking is naar schatting 10% laaggeletterd. Zij kunnen niet goed genoeg lezen om zichzelf voldoende te redden in de maatschappij. Het is bekend dat dove kinderen en jongeren vaak moeite hebben met lezen. Maar hoe zit dat met dove volwassenen? Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben Dovenschap, GGMD en Kentalis een onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. De resultaten van het onderzoek leest u in de brochure. Deze is ook vertaald in de Nederlandse Gebarentaal. In het beroepstijdschrift Van Horen Zeggen is in oktober 2017 een artikel verschenen over het onderzoek.

Alle deelnemers aan het onderzoek zijn per e-mail geïnformeerd over de resultaten. Helaas bleken enkele mailadressen van deelnemers niet (meer) geldig. Hebben we je niet kunnen bereiken dan kun je hierboven de brochure downloaden.

Ben je deelnemer en heb je nog vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de onderzoekers via lezen@ggmd.nl.

Lees hier de privacyverklaring website GGMD. Ook te bekijken in Nederlandse Gebarentaal.